Navigácia

 • Poľana- výstava zhodov a trofejí 2019

  Dňa 16.5.2019 sa žiaci I.A triedy zúčastnili výstavy zhodov a trofejí v Chránenej poľovnej oblasti Poľana. Výstavu organizujú Lesy Slovenskej republiky š.p. spolu s odštepnými závodmi Kriváň a Čierny Balog. Žiaci mohli obdivovať zhody a trofeje prevažne jelenej zveri. Na rozdiel od iných výstav, ako jedna z mála, sa výstava na  Poľane koná v exteriéri, čo žiakov príjemne prekvapilo. Vystavené zhody žiaci mohli chytiť a detailne poprezerať. Zaujalo nás, že množstvo trofejí bolo nájdených ako úhyn, alebo ako úhyn – strhnutie vlkom a medveďom.

  Pre zaujímavosť Ministerstvo pôdohospodárstva v Prahe v roku 1964 vyhlásilo poľovný revír Poľana za oblasť pre chov a ochranu jelenej zveri na výmere 18 816 ha.

  Uvedenú výstavu by sme chceli navštíviť aj v budúcnosti, nakoľko  bola pre nás poučná a plná zážitkov.

  Do galérie Poľana- výstava parohov a trofejí 2019 boli pridané fotografie.

 • Zlatý hrebeň 2019

  Školské kolo súťaže zručností 

  Dňa 23. mája 2019  sa školského kola súťaže zručností Zlatý hrebeň 2019  zúčastnilo 7 žiačok prvého ročníka . Všetky žiačky zhotovili v časovom limite 90 minút súťažné spoločenské účesy, ktoré boli  naozaj nápadité, pekne vypracované a  vhodné pre vybrané modelky. U všetkých súťažiacich sme ocenili  ich kreativitu, zručnosti a odmenili sme ich snahu. 

  Umiestnenie:  

  I. miesto : Sandra Zacharová

  II. miesto: Veronika Verešíková

  III. miesto: Timea Koreňová

 • SEMILY 2019

  Stavba slameno - hlinených domov Semily 2019

  V rámci projektu Erasmus +  sa žiaci  učebného odboru - murár  a nadstavbového odboru - stavebníctvo od 4.  do 18. mája 2019  zúčastnili na workshope Výstavba  slameno - hlinených  domov v Českej republike v meste  Semily.

  Pod vedením školiaceho pracovníka p. Honzu Pospíšila pracovali žiaci spolu s majstrami odbornej výchovy: M. Osvaldom a M. Hrnčiarom na stavbe  "slameného domu ". Na tejto alternatívnej stavbe využívali prírodné stavebné materiály ako drevo, hlinu, konope a  slamu. Naučili sa vytvárať slamenné priečky, kládli konopný betón a zhotovovali hlinené omietky. Skúsenosti získané na workshope môžu žiaci v budúcnosti využívať aj na ekologických stavbách, stavbách  stavaných v súlade s prírodou aj na Slovensku .  Súčasťou projektu bol aj víkendový výlet do Prahy, kde si chlapci prezreli  kultúrne a technické pamiatky hlavného mesta ČR.

 • Coloríno -deň otvorených dverí v cvičnej firme tretiakov

 • Rozlúčka s maturantmi

  Do galérie Rozlúčka s maturantmi boli pridané fotografie.

 • Prijímacie konanie do 1. ročníkov 2019/2020

  POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

   

  podľa § 66 ods. 8  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   

  Riaditeľka  SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici na základe prihlášky na štúdium na našej škole

  pozýva

   

  Vašu dcéru/Vášho syna žiačku/žiaka 9. ročníka Základnej školy na prijímacie skúšky do 1. ročníka, ktoré sa uskutočnia v dvoch kolách

  13. mája 2019   1. kolo

  16. mája 2019   2. kolo

  Žiak sa dostaví do budovy školy, Kolpašská 9, banská Štiavnica o 8.00 hod.,

   

  Prijímacie skúšky sa budú konať podľa študijného odboru

   2. poschodie- obchod a podnikanie a manažment regionálneho cestovného ruchu 

   3. poschodie- operátor lesnej techniky

           

  Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo) a tabuľky pre základné školy. Nepovoľuje sa používať kalkulkulačku.

                 

  V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 13.05.2019 a 16.05.2019 do 8.00 hodiny.

   

 • HUSQUARNA - Drevorubač Junior.

  VEĽKÝ ÚSPECH ŽIAKOV SOŠ SLUŽIEB A LESNÍCTVA

  Študenti lesníckych škôl z celého Slovenska si zmerali sily v pilčíckej súťaži.
  SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica v spolupráci s firmou Husqvarna usporiadala v dňoch 16. a 17. apríla 2019 už 5. ročník súťaže mladých pilčíkov zo slovenských lesníckych škôl – Husqvarna Drevorubač Junior 2019. Súťaže sa zúčastnili študenti slovenských lesníckych škôl, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu 1. – 4. ročník.

  Pravidlá súťaže vychádzajú z medzinárodných pravidiel organizácie IALC.
  Súťažnými disciplínami sú stínka stromu, výmena reťaze, kombinovaný rez, rez na podložke a odvetvovanie.

  Na podujatí si zmerali sily jednotlivci, družstvá z Bijacoviec, Ivanky pri Dunaji, Prešova, Tvrdošína a z našej školy. Samozrejme, že súťažili aj majstri odborného výcviku, ktorí žiakov pripravili.

  Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení : Mário Červeňan, Maroš Pribina a Samuel Mesiarik pod vedením svojho majstra odborného výcviku Bc. Jozefa Moravíka. Tešíme sa z ich veľkého úspechu, keď v silnej konkurencii obsadili 1. Miesto v súťaži družstiev a prvé miesto obsadil Mário Červeňan v súťaži jednotlivcov. Mário Červeňan nás ďalej reprezentuje na medzinárodnej pilčíckej súťaži v Českej republike v Křivokláte Dřevorubec Junior 2019.

  Výsledky jednotlivcov v disciplínach si môžete pozrieť tu. - Výsledková listina jednotlivcov.

 • HUSQUARNA - Drevorubač Junior - fotogaléria

  HUSQUARNA - Drevorubač Junior - fotogaléria

  Do galérie HUSQUARNA - Mladý drevorubač boli pridané fotografie.

 • AUTOSALÓN Bratislava 2019

  Sviatočný deň 1.máj  2019 oslávili vybraní žiaci našej školy odborov mechanik opravár, operátor lesnej techniky a manažment regionálneho cestovného ruchu na Autosalóne v Bratislave. Tu mali možnosť vidieť množstvo krásnych áut, svetové i slovenské premiéry, historické vozidlá, elektromobilitu  i lietajúci automobil a tak si rozšíriť vedomosti v oblasti automobilového priemyslu. Autosalón mal veľmi dobrú úroveň, niekedy chlapci nevedeli, čo skôr sledovať, čo krásne autá alebo hostesky pri nich. K dobrej atmosfére prispelo i pekné počasie a tak všetci účastníci exkurzie odchádzali domov plní pekných zážitkov.

   

  Ing. Marián Novák

 • Okresné kolo SŠ vo Veľkom futbale

  Chlapci našej školy opäť najlepší.

  V konkurencii družstiev stredných škôl z Banskej Štiavnice vo Veľkom futbale získali 1. miesto.

  Turnaj sa uskutočnil 10. apríla 2019 na futbalovom štadióne v Banskej Štiavnici.

   

  Srdečne blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole Veľkého futbalu v Žiari nad Hronom. 

  Vedenie školy

   

   

   

  Do galérie Okresné kolo SŠ vo futbale boli pridané fotografie.

 • Silový päťboj- krajské kolo BB

  Dňa 4.4.2019 usporiadalo Centrum voľného času Junior Banská Bystrica v spolupráci s AWPC - Slovakia   krajské kolo v silovom päťboji družstiev stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo v telocvični Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici. Žiaci  Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici  postúpili  do krajského kola po víťazstve v okresnom kole v Banskej Štiavnici.  Súťaž prebiehala v piatich disciplínach - zhyby na hrazde, bicepsový zhyb, tricepsový kľuk, bench press, drep s činkou – a ich náročnosť spočíva v tom, že sa  vykonávajú  do maximálneho počtu opakovaní. Jedna z najnáročnejších disciplín je drep s činkou - váha činky je rovnaká ako váha súťažiaceho. Silový päťboj je teda skúškou sily a vôľovej vytrvalosti, vyžaduje výbornú telesnú pripravenosť, zdatnosť a určite aj dobrý zdravotný stav, lebo veľké množstvo opakovaní  spôsobuje  prekyslenie organizmu a silné kŕče. Krajské kolo prinieslo  vyšší stupeň výkonnosti , prísnosti a pozornosti zo strany rozhodcov.  Urputné boje  zvádzalo družstvo Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici  v zložení - Marek Hikl, Gergely Paksi, Patrik Tamborský, Dominik Brnák -   so SPŠ dopravnou zo Zvolena. Zvíťazili žiaci z Evanjelického gymnázia  z Tisovca, ktorí dosahovali  neuveriteľné  heroické  výkony napríklad drep s 90kg činkou-82 opakovaní. Súťaž bola výbornou skúsenosťou a zároveň príležitosťou pre zmeranie síl žiakov stredných škôl . Poďakovanie patrí hlavne samotným súťažiacim,  ktorí sa osobne venujú príprave na súťaž, dôstojne reprezenovali školu aj Banskú Śtiavnicu a  v náročnej konkurencii vybojovali pre  Strednú odbornú školu služieb a lesníctva    v krajskom kole v Banskej Bystrici 3. miesto.

  Srdečne blahoželáme k úspechu.

  Do galérie Silový päťboj- krajské kolo BB boli pridané fotografie.

 • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

  Vedenie SOŠ služieb a lesníctva oznamuje maturantom, že praktická časť MS začína ráno o 7:30 hod. podľa rozpisu pre študijné odbory

   

  Pondelok 15.4.2019    manažment regionálneho cestovného ruchu    IV.Z

   

  Utorok      16.4.2019   spoločné stravovanie                                         II.N

                                      podnikanie v remeslách a službách                  II.N

                                      stavebníctvo                                                      II.N

 • Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom

  Žiačky 4. ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu získali na Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom 3. miesto za firemný stánok. Súťažili v konkurencii 25. firiem.

   

  Sme na Vás hrdí a srdečne blahoželáme.                                       vedenie školy

  Do galérie Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom boli pridané fotografie.

 • C O N E C O 2019

  POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SA ŽIACI ODBORU STAVEBNÍCTVO A MURÁR ZÚČASTNILI  DŇA 28.3.2019 PREZENTÁCIE ŠKOLY NA VÝSTAVE CONECO RACIOENERGIA,KDE V STÁNKU MINDOP PREDSTAVOVALI NAŠU ŠKOLU ŠIROKEJ  A  ODBORNEJ VEREJNOSTI. PREZENTÁCIA SA NIESLA V DUCHU „NÁVRATU K TRADIČNÝM TECHNOLÓGIÁM“, O KTORÚ PREJAVILO ZÁUJEM VEĽKÉ MNOŽSTVO ĽUDÍ. TEŠÍME SA, ŽE SME NÁVŠTEVNÍKOM VÝSTAVY MOHLI ODPREZENTOVAŤ NAŠE VEDOMOSTI A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z TEJTO OBLASTI, KTORÁ JE V SÚČASNOSTI NA TRHU VEĽMI ŽIADANÁ. STRÁVILI SME NESMIERNE ZAUJÍMAVÝ DEŇ,ZOŽALI KOPEC POCHVÁL A NABITÍ POZITÍVNOU ENERGIOU A CHUŤOU DO ĎALŠEJ PRÁCE SA VRÁTILI DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC.

  Ing. Zuzana Šniagerová, Miroslav Osvald

 • Venujte nám 2 % z Vašej dane

  Vážení rodičia a priatelia našej školy

  Blíži sa obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je obdobím, v ktorom sa môžete slobodne rozhodnúť a poukázať 2% z dane pre naše občianske združenie. Vďaka Vašej veľkorysosti sme v minulých rokoch prostredníctvom dvoch percent z dane z príjmu získali vzácne finančné prostriedky, vďaka ktorým sme mohli realizovať zaujímavé aktivity v prospech našich žiakov. Preto si Vás aj v tomto roku dovoľujeme požiadať o podporu touto formou. Prostriedky od Vás použijeme na zatraktívnenie vyučovania a organizovanie zaujímavých podujatí školy.

  Údaje o prijímateľovi dane:

  Obchodné meno :

  Rodičia a priatelia Spojenej školy

  Sídlo:                              

  Kolpašská 9,   969 56 Banská Štiavnica

  Právna forma:

  Občianske združenie

  Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO/SID):        37896547

  Kontakt: Mgr. Anna  Molleková, hospodárka OZ
  Bližšie informácie majú aj naši žiaci – vaše deti.

  Ako poukázať 2% z dane?

  1. Ak ste zamestnaný:

  Požiadajte do 15. februára 2019 zamestnávateľa o vykonanie „Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov“ a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“. Keď dostanete „Potvrdenie o zaplatení dane“, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov a tieto dva formuláre po vašom dieťati pošlete do školy alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2019.

  1. Ak ste živnostník a podávate si  daňové priznanie sami:

  Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť - venované 2% z dane - s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, podľa §50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca 2019 a uhraďte daň.

   

  Daňovník má podľa § 50 zákona o dani z príjmov právo poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe, pričom táto suma nie je nižšia ako: 

  3,32 €, ak daňovníkom je fyzická osoba
  8,30 pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba

 • Zlatý vek Peterhofu

  EXKURZIA NA BRATISLAVSKOM HRADE – ZLATÝ VEK PETERHOFU

  Dňa 28.3.2019 sa 29 žiakov SOŠ služieb a lesníctva zúčastnilo exkurzie na Bratislavskom hrade. Žiaci a vyučujúci mali možnosť oboznámiť sa so životom na cárskom dvore v Peterhofe v období vlády dvoch panovníkov od Petra I. po Katarínu II.. Na výstave Zlatý vek Peterhofu sme mohli na vidieť obrazy, porcelán, odevy a ďalšie predmety osobnej potreby cárskej rodiny. Unikátom medzi vystavenými predmetmi je trón, ktorý bol vystavený mimo Ruska len v USA a teraz na Slovensku.

  Okrem výstavy Zlatý vek Peterhofu si žiaci a vyučujúci mohli prezrieť aj ďalšie expozície Bratislavského hradu- Moderna, Martin Benka, Kelti a iné.

 • Šikovný ekonóm

  Dňa 29.03.2019 sa na našej škole organizovala súťaž „ Šikovný ekonóm“. Súťaže sa zúčastnili žiaci maturitných ročníkov. Vyskúšali si svoje vedomosti, logiku a šikovnosť. Takto sa im darilo:

  1. Miesto:  Janka Šebestová              I.AZ
  2. Miesto:  Andrea Trubanová          I.AZ

                  Aneta Kováčová               I.AZ

                  Ivan Jedlička                     II.N

  1. Miesto:  Magdaléna Tököliová      I.AZ

  Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

  Ing. Eva Gontková  učiteľka odborných ekonomických predmetov

 • BEAUTY FORUM 2019 - Trenčín

  Na výstavisku v Trenčíne sa konala výstava BEATY FORUM 2019 zameraná na kozmetiku, kaderníctvo, manikúru a pedikúru. Žiačky - kaderníčky si  so záujmom prezreli stánky s  kaderníckym a kozmetickým vybavením, náradím a s prírodnou kozmetikou na ošetrenie pleti a tela. Veľký priestor bol vyčlenený pre  dekoratívnu kozmetiku,  pre  novinky vo svete  manikúry a pedikúry  a tiež o krásu a starostlivosť o celé telo. Pri sledovaní  kaderníckej súťaže profesionálov naše žiačky "vyspovedala " moderátorka Janette Štefánková. 

 • Erasmus+ Poľsko 2019

  PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOT – THE HEALTHY LIVE PROJECT

   

  Projekt Zdravý život (The healthy live project), ktorého sa zúčastnilo 11 študentov SOŠ služieb a lesníctva 1. a 2. ročníkov odborov manažment regionálneho cestovného ruchu, obchod a podnikanie a operátor lesnej techniky je zameraný na medzinárodnú výmenu mladých ľudí. Na projekte sa podieľali žiaci zo štyroch krajín (Slovenská republika, Poľsko, Maďarsko a Litva) vo veku 16 až 18 rokov. Pedagogický dozor zabezpečoval Mgr. Ondrej Kúkoľ PhD.

  Projekt sa konal od 17. do 24. marca 2019 v malebnej poľskej obci Murzasichle v južnom Poľsku, nachádzajúcej sa asi 7 km od Zakopaného a 84 km od Krakova. Účastníci bývali a stravovali sa v chate U Tośki 2, ktorá poskytuje o. i. aj možnosť zahrať si biliard, stolný tenis a stolný futbal, nachádza sa tu aj sauna a vírivka.

  Nosnou témou projektu bola podpora zdravého spôsobu života. Počas projektu bola táto téma žiakom sprostredkovaná neformálnymi vzdelávacími metódami ako napr. skupinová práca, prezentácia, tvorba videonahrávok, diskusie, stretnutia s miestnou mládežou, tvorivé dielne a mnohé iné, ktoré prebiehali v národnostne zmiešaných skupinách v anglickom jazyku.

  Cieľom projektu bolo zvýšenie telesnej aktivity (prechádzky do okolitej prírody, výlet k Morskému oku, najväčšiemu plesu Tatier, športovanie v telocvični miestnej základnej školy), podpora zdravých stravovacích návykov (príprava zdravých jedál a nápojov), zvýšenie záujmu o stav životného prostredia (sadenie stromčekov), výmena skúseností s ľuďmi z rôznych krajín (národné večery), návšteva Múzea Tatranského národného parku v Zakopanom, návšteva mesta Zakopané.

   

 • Deň lesov s NLC

  TASR, 18. marca 2019 13:03

  Lesy a vzdelávanie sú hlavným motívom Medzinárodného dňa lesov (MDL) 2019.

  Zvolen/Banská Štiavnica 18. marca (TASR) - Práve na tento deň, čiže na štvrtok (21. 3.), pripravili lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene workshop pre študentov stredných škôl v Banskej Štiavnici, na ktorom bude rezonovať hlavný motív MDL. 

  NLC sa pripája k výzve na zorganizovanie aktivít, zameraných na zvýšenie povedomia o lesoch, o ochrane lesov a udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov. V rámci týždňa od 18. do 22. marca sa bude realizovať niekoľko podujatí pre rôzne cieľové skupiny. Vyvrcholením kampane je práve 21. marec, keď sa stretnú lesní pedagógovia a študenti štyroch stredných škôl v Banskej Štiavnici (Stredná odborná škola (SOŠ) lesnícka, Gymnázium Andreja Kmeťa, Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Stredná odborná škola služieb a lesníctva) v priestoroch SOŠ lesníckej, aby spoločne oslávili MDL.

  Počas workshopu budú jednotlivé študentské tímy plniť úlohy, ktorých spoločným menovateľom budú lesy, stromy a ich význam pre spoločnosť. Riešenia úloh postupne odhalia posolstvá MDL. Kampaň má celoslovenský charakter a zapájajú sa do nej lesníci a lesní pedagógovia z rôznych regiónov. 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria