Navigácia

 • Seminár Erasmus+

  Koordinátori SOŠ služieb a lesníctva z Banskej Štiavnice  sa dňa 22.4 zúčastnili seminára Erasmus+ v Bratislave pre akreditované projekty , ktoré bolo zamerané na zdokonaľovanie a vylepšovanie mobility pre učiteľov a žiakov.

  Cieľom seminára bolo poskytnúť účastníkom detailné informácie o procese aktualizácie Plánu pre Erasmus a tiež umožniť im prakticky si vyskúšať definovanie cieľov a meranie pokroku predtým, ako budeme vyzvaní k aktualizácii Plánu pre Erasmus. Táto iniciatíva je kľúčovou súčasťou našej misie nepretržite sa zlepšovať v poskytovaní vynikajúcich vzdelávacích a rozvojových príležitostí pre našich učiteľov a žiakov.

  Počas seminára sme boli  vedení skúsenými lektormi a mali možnosť zapojiť sa do praktických cvičení, kde si každý mohol na chvíľu vyskúšať rolu hodnotiteľov programu Erasmus+. Praktické cvičenia nám otvorili oči v mnohých aspektoch a sme presvedčení, že nové poznatky nám pomôžu posunúť našu prácu s programom Erasmus+ na vyššiu úroveň.

  Chceme tiež poďakovať organizácii SAAIC za skvelú organizáciu a podporu počas tohto podujatia.

 • GRUNTOVAČKA 2024

 • Exkurzia ITF Slovakiatour, Danubia Gastro 11.4.2024

 • Práca na nových strojoch

 • Veľtrh cvičných firiem

  Naši študenti 4. ročníka odboru obchod a podnikanie a manažment regionálneho CR sa zúčastnili 27.marca 2024  Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom v priestoroch Súkromnej obchodnej akadémie. 

  Ďakujeme za prezentáciu našej školy

 • Deň knihy

  V kalendári existuje obdobie, ktoré je špeciálne určené pre knihu. Literárne diela otvárajú dvere do rozmanitých sfér vedomostí a často ich nájdeme nielen v našich knižniciach, ale tiež hlboko v našich srdciach. Všeobecne je známe, že mesiac marec sa spája s oslavou literatúry, ale zároveň 23.apríl je svetový deň knihy a autorských práv .

  Preto sme dnes 4.apríla na našej škole venovali niekoľko hodín čítaniu a knihám. Študenti mali možnosť navštíviť viaceré stanovištia, kde sa zúčastnili  prezentácií a prednesov na rôzne témy. Bolo potrebné, aby boli počas celej udalosti pozorní, čo im umožnilo zodpovedať  otázky pri každom stanovišti, zhromaždiť pečiatky a nakoniec dešifrovať skrytú správu v tajničke. Tí, ktorí sa ukázali byť úspešní v riešení, boli následne zapojení do zlosovania a mali šancu získať odmenu.

  Dúfam, že táto akcia bola príjemná nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov a s nádejou očakávame, že budúci rok tento deň oslávime opäť.🌈📖📚

 • Aj vďaka takýmto správam sa oplatí byť učiteľom

 • Plán práce apríl 2024

 • Exkurzia v Hoteli POD KLOPAČKOU a v kaviarni ZLATÉ ČASY v Banskej Štiavnici - 27.3.2024

  Dnešný predprázdninový deň sme využili na návštevu Hotela pod Klopačkou, kde sme mali možnosť vidieť ako sa snúbi história s moderným luxusom v tejto historickej budove. Okrem tradičných hotelových priestorov ako recepcia, vstupná hala, kaviarenská a reštauračná časť nás zaujala vínna pivnica v priestoroch bývalej baníckej štôlne s prirodzene chladnou  klímou, vhodnou na uskladnenie vín. Zaujímavá pre nás bola  aj pálenkáreň, na riadené degustácie kvalitných slovenských destilátov. Komfortne zariadené interiéry  izieb a apartmánov boli s bónusom krasneho výhľadu na historickú časť mesta.  V druhej časti exkurzie sme navštívili kaviareň Zlaté časy, kde sme sa venovali sortimentu káv a ďalších podávaných nápojov, typom  kaviarní a ich zariadeniu. 

 • Svetový deň vody v kúpeľoch Sklené Teplice

   - aj naše študentky 3. ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa ho zúčastnili v rámci svojej odbornej praxe

 • CONECO - stavebný veľtrh v Bratislave - 20.3.2024

 • ALMA MATER 2024

  Pekný deň,

   

  Radi by sme Vás a Vašich žiakov maturitných (a takisto pred-maturitných) ročníkov pozvali na unikátny projekt mini-veľtrhov, na ktorom sa žiakom budú predstavovať vysoké školy na Slovensku. Aj touto cestou chceme pomôcť Vašim žiakom s výberom vysokej školy, prispieť k zníženiu odlivu mozgov zo Slovenska, zvýšiť povedomie o slovenských vysokých školách a takisto predstaviť štipendijnú schému, ktorú môžu Vaši žiaci získať.

  Veľtrhy sa budú konať v každom krajskom meste, aby sme vysoké školy dostali k Vám čím bližšie.

   

  Prosíme o súčinnosť a zvýšenie návštevnosti vo Vašom meste.

   

  Vzhľadom na čím plynulejšiu organizáciu a priebeh samotnej akcie by sme Vás chceli poprosiť o nahlásenie záujmu a približného počtu žiakov, ktorí sa za Vašu školu zúčastnia, spolu s menom zodpovedného pedagóga/pedagogičky a takisto preferovaný čas vstupu. Akcia sa bude konať v čase od 8.00 do 14.00, s tým, že presný harmonogram vstupu Vám bude poslaný po nahlásení sa. Nahlasovanie sa a takisto viac informácií získate na adrese almamater@minedu.sk.

   

  Mestá, priestory a termíny mini-veľtrhov ALMA MATER 2024 – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu.

   

  BANSKÁ BYSTRICA    Aula SZU     22.3.2024

   

  Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

    

  S pozdravom,

   

  Mgr. Veronika Škorvagová

  Oddelenie komunikácie a marketingu

   

   

  Stromová 1 | 813 30 Bratislava | Slovenská republika

  tel.: +421 948 308 352 |

  veronika.skorvagova@minedu.sk |  www.minedu.sk

   

 • Telesná výchova na čerstvom vzduchu

 • Memoriál Višňovca

  Výsledky Memoriálu D.Višňovca:

  Dorastenky: 1.Júlia Jarotová 2.Veronika Kudlákova 3.Janka Učníková

  Dorastenci: 1.Šimon Bystriansky 2.Radko Repiský a David Barbora 3.Oliver Hrubčo

 • Memoriál Višňovca v bežeckom lyžovaní

 • Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí

 • DOD ekonomika a manažment TUZVO

 • Plán práce na marec 2024

 • Lyžiarsky výcvik prvákov v SALAMANDRA rezort

 • Voda za krv - KRV za vodu

   Krv a voda sú dve najdôležitejšie tekutiny. Nie všetci môžu byť darcami krvi.Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do darcovstva krvi darovaním vody. Vaša voda bude odovzdaná darcovi krvi.

  Darcovia darujú cca 0,5 l krvi, vy môžete darovať 0,5l vody.Zapojte sa do bezpríspevkového darcovstva krvi, darovaním vody.

  Vaše dary v podobe 0,5 l fliaš vody nám môžete odovzdať v budove SČK na Bratskej 9 v období od 1.3. do 8.3.2024 v čase 12-16 hod.Ďakujeme Vám kolektív SČK

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9,
 • 0911066988

Fotogaléria