Navigácia

 • Predvádzanie poľnohospodárskej techniky

  Vo štvrtok 19.9.2019 sme sa so žiakmi odboru mechanik opravár lesných strojov a zariadení zúčastnili predvádzania najmodernejšej poľnohospodárskej techniky na poliach pri B.Belej. Program bol bohatý. Videli sme  predvádzanie radlicových pluhov, rotačných brán, jazdy traktora bez zásahu vodiča čiže samostatná jazda traktora po poli. Bol to pre nás nezabudbuteľný zážitok

  Ing. Marián Novák

 • Terakotová armáda na Slovensku

  Dňa 18.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili výstavy Terakotovej armády v Lučenci. Expozícia, za ktorou cestujú tisíce ľudí do Číny, prišla v septembri do Lučenca.Objavili sme úžasný pohľad do hrobky prvého cisára Čchin Šchuang-ti, ktorý ako prvý dokázal zjednotiť Čínu a ukončil tak obdobie chaosu medzi všetkými čínskymi štátmi.V jeho hrobke sa viac ako 2 000 rokov ukrývalo 8 000 vojakov, ktorí teraz patria medzi ôsmy div sveta!

  V interaktívnej výstave sme sa dozvedeli  zaujímavosti o živote prvého cisára, o zjednotení Číny,  o zavedení reforiem, o Veľkom čínskom múre, o cisárovej hrobke, o výrobe terakotových vojakov a ich hodnostiach!

  Perfektný zážitok, odporúčame všetkým !                                                                                  Ing. Zuzana Šniagerová

  Do galérie Terakotová armáda na Slovensku boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí v Štátnom banskom archíve

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Športový deň zamestnancov školy

  Prvý prázdninový deň sme strávili spoločne v areáli SKI Dúbravy na Iliji. Dobre sme sa najedli, ešte lepšie sme si zašportovali a vo veselej nálade sme vykročili do dovolenkových dní.

  Prajeme všetkým žiakom aj zamestnancom školy krásne pohodové leto!

                                                                                                                                                            Vedenie školy

 • Záver šk. roka 2018/2019

  Na  slávnostnom ukončení školského roka 2018/2019 riaditeľka školy odovzdala vybraným žiakom pochvaly riaditeľkou školy za výborný prospech, vzornú dochádzku, reperezentáciu školy a tiež certifikáty za aktívnu účasť v projektoch ERASMUS +.

 • Rozlúčka s kolegyňou Mgr. Annou Mollekovou

  Milá Anka !

   

  Prajeme Ti hlavne zdravie, nech si dôchodok užiješ v pokoji, pohode, radosti z detí a vnúčatka. Prajeme Ti, aby Ti ostal Tvoj optimizmus, energia, úsmev, radosť zo života. A keby Ti náhodou bolo niekedy smutno za školou, tak jednoducho- priď nás pozrieť.

  Tvoje kolegyne a kolegovia

 • Odovzdávanie výučných listov absolventom

  Prajeme absolventom učebných odborov hostinský, murár, mechanizátor lesnej výroby úspešný štart do pracovného aj študijného života. Nech sa Vám všetkým darí !

   

  Vedenie školy

   

   

  Do galérie Odovzdávanie výučných listov absolventom boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka s absolventmi učebných odborov

  Do galérie Rozlúčka s absolventami učebných odborov boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka s maturantmi

  Do galérie Rozlúčka s maturantami boli pridané fotografie.

 • Návšteva z družobnej školy z Chocně v ČR

   

  Návšteva z Chocně !

  Tradične sa koniec školského roka na našej škole spája s návštevou žiakov z družobnej školy OA a SOŠ cestovního ruchu z Chocně z Českej republiky. Tento rok to bolo od 17.6. do 20.6. Pripravili sme si pre nich bohatý program, v snahe ukázať im za pár dní to najkrajšie z banskoštiavnického regiónu a Bratislavy, hlavného mesta SR .

  Žiaci 1. a 2. ročníka, odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a obchod a podnikanie, im robili sprievodcov. Navštívili sme Nový zámok, Trojičné námestie, Banské múzeum v prírode, Kalváriu, Základnú školu s materskou školou Maximiliána Hella na Štiavnických Baniach spojenú s prehliadkou a vystúpením sokoliarov. Jeden celý deň sme strávili v našom hlavnom meste Bratislave, kde ich žiaci sprevádzali historickým centrom od Bratislavského hradu až po Hviezdoslavovo námestie.

  Dúfame, že sa im u nás páčilo, a už sa tešíme v septembri na návštevu Chocně.

                                                                                                                              Ing. Renáta Krištoffová

  Do galérie Návšteva z družobnej školy z Chocne ČR boli pridané fotografie.

 • Erasmus+ Nórsko jún 2019

  Do galérie Erasmus+ Nórsko jún 2019 boli pridané fotografie.

 • Exkurzia v Topolčiankach

  Do galérie Exkurzia v Topolčiankach boli pridané fotografie.

 • Erasmus Nemecko a Nórsko

  Do galérie Erasmus Nemecko a Nórsko boli pridané fotografie.

 • Hotel BRISTOL- odborná exkurzia

  V rámci predmetu hotelové služby sme boli sme na exkurzii v hoteli Bristol. Hotel je situovaný  v historickom centre  Banskej Štiavnice.

  Na recepcii nás privítal manažér hotela, ktorý nás previedol jednotlivými úsekmi hotela. Zoznámil nás s rezervačným programom, ktorý sme si mohli aj sami vyskúšať. V ubytovacej časti sme si poprezerali tri druhy izieb, navštívili stravovaciu časť a vínnu pivnicu. Exkurzia trvala 2 hodiny, čo sme si ani neuvedomili. Manažér hotela nám ochotne a zaujímavo rozprával o fungovaní hotela, aké sú podmienky, aby hotel mal „ tri hviezdičky „ , čo plánujú v budúcnosti, aká je prepojenosť jednotlivých úsekov hotela, ale aj rôzne zaujímavé a veselé príhody, ktoré sa v hoteli stali.

  Bolo to príjemné popoludnie, počas ktorého sme mohli porovnať teóriu s praxou  a získať nové cenné vedomosti.

  Do galérie Hotel BRISTOL- odborná exkurzia boli pridané fotografie.

 • Poľana- výstava zhodov a trofejí 2019

  Dňa 16.5.2019 sa žiaci I.A triedy zúčastnili výstavy zhodov a trofejí v Chránenej poľovnej oblasti Poľana. Výstavu organizujú Lesy Slovenskej republiky š.p. spolu s odštepnými závodmi Kriváň a Čierny Balog. Žiaci mohli obdivovať zhody a trofeje prevažne jelenej zveri. Na rozdiel od iných výstav, ako jedna z mála, sa výstava na  Poľane koná v exteriéri, čo žiakov príjemne prekvapilo. Vystavené zhody žiaci mohli chytiť a detailne poprezerať. Zaujalo nás, že množstvo trofejí bolo nájdených ako úhyn, alebo ako úhyn – strhnutie vlkom a medveďom.

  Pre zaujímavosť Ministerstvo pôdohospodárstva v Prahe v roku 1964 vyhlásilo poľovný revír Poľana za oblasť pre chov a ochranu jelenej zveri na výmere 18 816 ha.

  Uvedenú výstavu by sme chceli navštíviť aj v budúcnosti, nakoľko  bola pre nás poučná a plná zážitkov.

  Do galérie Poľana- výstava parohov a trofejí 2019 boli pridané fotografie.

 • Zlatý hrebeň 2019

  Školské kolo súťaže zručností 

  Dňa 23. mája 2019  sa školského kola súťaže zručností Zlatý hrebeň 2019  zúčastnilo 7 žiačok prvého ročníka . Všetky žiačky zhotovili v časovom limite 90 minút súťažné spoločenské účesy, ktoré boli  naozaj nápadité, pekne vypracované a  vhodné pre vybrané modelky. U všetkých súťažiacich sme ocenili  ich kreativitu, zručnosti a odmenili sme ich snahu. 

  Umiestnenie:  

  I. miesto : Sandra Zacharová

  II. miesto: Veronika Verešíková

  III. miesto: Timea Koreňová

 • SEMILY 2019

  Stavba slameno - hlinených domov Semily 2019

  V rámci projektu Erasmus +  sa žiaci  učebného odboru - murár  a nadstavbového odboru - stavebníctvo od 4.  do 18. mája 2019  zúčastnili na workshope Výstavba  slameno - hlinených  domov v Českej republike v meste  Semily.

  Pod vedením školiaceho pracovníka p. Honzu Pospíšila pracovali žiaci spolu s majstrami odbornej výchovy: M. Osvaldom a M. Hrnčiarom na stavbe  "slameného domu ". Na tejto alternatívnej stavbe využívali prírodné stavebné materiály ako drevo, hlinu, konope a  slamu. Naučili sa vytvárať slamenné priečky, kládli konopný betón a zhotovovali hlinené omietky. Skúsenosti získané na workshope môžu žiaci v budúcnosti využívať aj na ekologických stavbách, stavbách  stavaných v súlade s prírodou aj na Slovensku .  Súčasťou projektu bol aj víkendový výlet do Prahy, kde si chlapci prezreli  kultúrne a technické pamiatky hlavného mesta ČR.

 • Coloríno -deň otvorených dverí v cvičnej firme tretiakov

 • Rozlúčka s maturantmi

  Do galérie Rozlúčka s maturantmi boli pridané fotografie.

 • Prijímacie konanie do 1. ročníkov 2019/2020

  POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

   

  podľa § 66 ods. 8  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   

  Riaditeľka  SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici na základe prihlášky na štúdium na našej škole

  pozýva

   

  Vašu dcéru/Vášho syna žiačku/žiaka 9. ročníka Základnej školy na prijímacie skúšky do 1. ročníka, ktoré sa uskutočnia v dvoch kolách

  13. mája 2019   1. kolo

  16. mája 2019   2. kolo

  Žiak sa dostaví do budovy školy, Kolpašská 9, banská Štiavnica o 8.00 hod.,

   

  Prijímacie skúšky sa budú konať podľa študijného odboru

   2. poschodie- obchod a podnikanie a manažment regionálneho cestovného ruchu 

   3. poschodie- operátor lesnej techniky

           

  Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo) a tabuľky pre základné školy. Nepovoľuje sa používať kalkulkulačku.

                 

  V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 13.05.2019 a 16.05.2019 do 8.00 hodiny.

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria