Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Viera Gregáňová Rozvrh
Riaditeľka
viera.greganova@sosbs.sk
 
 
Ing. Viera Hlinková Rozvrh
Zástupkyňa
viera.hlinkova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Milena Sentineková Zástupkyňa
milenasentinekova@gmail.com
 
 
Ing. Soňa Allouache Rozvrh
Učiteľka
sona.allouache@sosbs.sk
 
 
Mgr. Božena Bačíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AZ
bozena.bacikova@gmail.com
 
 
Mgr. Karin Bukovenová Rozvrh
Učiteľka
karinbukovenova@gmail.com
 
 
Tomáš Bukovinský Rozvrh
Majster
bukovinsky.t@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Fendeková Rozvrh
Majsterka
fendekovaiveta@gmail.com
 
 
Ing. Eva Gontková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
evinka8@gmail.com
 
 
Marek Greguss Rozvrh
Majster
gregussmarek@gmail.com
 
 
Igor Hamaliar Vychovávateľ
hamo1@centrum.sk
 
 
Mgr. Janka Heilerová Vychovávateľka
heilerovajster@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Hermanová Rozvrh
Učiteľka
pomahajuci@gmail.com
 
 
MVDr. Mária Hocková Rozvrh
Majsterka
maria.hockova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Dušan Horváth Vychovávateľ
dusanhorvath68@gmail.com
 
 
Bc. Juraj Hričovec Vychovávateľ
juhri14@gmail.com
 
 
Michal Hrnčiar Rozvrh
Majster
michal.hrnciar@gmail.com
 
 
Ing. Ján Hulina Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
jan.hulina@sosbs.sk
 
 
Bc. Milan Ivanič Majster
milo.ivanic@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Ivanová Vychovávateľka
ivanova.alzbetka21@gmail.com
 
 
Mgr. Božena Javorská Vychovávateľka
boska.javorska@gmail.com
 
 
Mgr. Dušan Kabina Rozvrh
Učiteľ
dusan.kabina1@gmail.com
 
 
Ing. Zuzana Kašiarová Rozvrh
Učiteľka
kasiarovazuzana21@zoznam.sk
 
 
Mgr. Ján Kaufman Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
Triedny učiteľ: II.D
jan_kaufman@yahoo.co.uk
 
 
Ing. Božena Kminiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
bozena.kminiakova@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Kováč Vychovávateľ
martin.kovac.bb@gmail.com
 
 
Ing. Marta Kráľovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.Z
marta.kral@gmail.com
 
 
Ing. Renáta Krištoffová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
kristoffova@gmail.com
 
 
Ivona Kružliaková Učiteľka
ivonela.k@azet.sk
 
 
Bc. Iveta Kubišová Vychovávateľka
ivetamlynkova@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Kucajová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
adriana.kucajova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Sandra Kuhnová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
sandra.sarkanyova@gmail.com
 
 
Mgr. Ondrej Kúkoľ, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
okukol@centrum.sk
 
 
Mgr. Gabriela Kutálková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.Z
gabika.kutalkova@gmail.com
 
 
Mgr. Renata Lovásová Vychovávateľka
lovasova.renata@gmail.com
 
 
Mgr. Ladislav Lupták Rozvrh
Majster
ladislav.luptak@sosbs.sk
 
 
Bc. Ľudmila Luptáková Rozvrh
Majsterka
ludlup@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Ľuptáková Vychovávateľka
dagmar.luptakova211@gmail.com
 
 
Alena Mlynáriková Rozvrh
Majsterka
mlynalena@gmail.com
 
 
Bc. Jozef Moravík Rozvrh
Majster
moravik64@gmail.com
 
 
Ing. Marián Novák Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
mn12@zoznam.sk
 
 
Miroslav Osvald Rozvrh
Majster
molosport@gmail.com
 
 
Mgr. Andrej Palášthy Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
andrej.palasthy@sosbs.sk
 
 
Mgr. Anna Possegga Vychovávateľka
a.possegga@gmx.de
 
 
Ing. Marián Sámel Rozvrh
Triedny učiteľ: III.AZ
msamel@centrum.sk
 
 
Pavol Santoris Rozvrh
Majster
pavolsantoris@gmail.com
 
 
Bc. Peter Sloboda Rozvrh
Majster
peter.sloboda27@gmail.com
 
 
Mgr. Matej Solivarský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. František Šimon Rozvrh
Učiteľ
frantisek.simon@sosbs.sk
 
 
Ing. Zuzana Šniagerová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
zuzana.sniagerova@gmail.com
 
 
Štefan Štefanka Rozvrh
Majster
stefan.stefanka173@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Točeková Vychovávateľka
ekula@orangemail.sk
 
 
Henrieta Tomčíková Rozvrh
Majsterka
henrieta.tomcikova@sosbs.sk
 
 
Ing. Ľubomír Tyčiak Rozvrh
Učiteľ
lubomir.tyciak@gmail.com
 
 
Ing. Katarína Vandáková Vychovávateľka
vandacik@centrum.sk

© aScAgenda 2022.0.1349 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria