Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Viera Gregáňová Rozvrh
Riaditeľka
viera.greganova@sosbs.sk
 
 
Ing. Renáta Krištoffová Rozvrh
Zástupkyňa
kristoffova@gmail.com
 
 
Mgr. Milena Sentineková Zástupkyňa
milenasentinekova@gmail.com
 
 
Mgr. Božena Bačíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AZ
bozena.bacikova@gmail.com
 
 
Ing. Eliška Bédi Hlinková Rozvrh
Učiteľka
eliska.hlinkova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Karin Bukovenová Rozvrh
Učiteľka
karinbukovenova@gmail.com
 
 
Bc. Tomáš Bukovinský Rozvrh
Majster
bukovinsky.t@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Fendeková Rozvrh
Majsterka
fendekovaiveta@gmail.com
 
 
Ing. Eva Gontková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AZ
evinka8@gmail.com
 
 
Hana Gregáňová Učiteľka
hanabellanova@gmail.com
 
 
Marek Greguss Rozvrh
Majster
gregussmarek@gmail.com
 
 
Igor Hamaliar Vychovávateľ
hamo1@centrum.sk
 
 
Mgr. Janka Heilerová Vychovávateľka
heilerovajster@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Hermanová Rozvrh
Učiteľka
pomahajuci@gmail.com
 
 
Ing. Viera Hlinková Rozvrh
Učiteľka
viera.hlinkova@sosbs.sk
 
 
MVDr. Mária Hocková Rozvrh
Majsterka
maria.hockova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Dušan Horváth Vychovávateľ
dusan.horvath@sosbs.sk
 
 
Bc. Juraj Hričovec Vychovávateľ
juraj.hricovec@sosbs.sk
 
 
Ing. Ján Hulina Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
jan.hulina@sosbs.sk
 
 
Bc. Milan Ivanič Majster
milo.ivanic@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Ivanová Vychovávateľka
betka.ivanova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Dušan Kabina Rozvrh
Učiteľ
dusan.kabina1@gmail.com
 
 
Ing. Zuzana Kašiarová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
zuzka.kasiarova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Ján Kaufman Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
Triedny učiteľ: II.D
jan_kaufman@yahoo.co.uk
 
 
Ing. Božena Kminiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AZ
bozka.kminiakova@sosbs.sk
 
 
Alexandra Kordíková Učiteľka
kordikovaalexandra@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Kováč Vychovávateľ
martin.kovac@sosbs.sk
 
 
Mgr. Katarína Kováčová Vychovávateľka
katka116@gmail.com
 
 
Ing. Marta Kráľovičová Rozvrh
Učiteľka
marta.kral@gmail.com
 
 
Bc. Iveta Kubišová Vychovávateľka
ivetamlynkova@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Kucajová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
adriana.kucajova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Sandra Kuhnová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AZ
sandra.sarkanyova@gmail.com
 
 
Mgr. Ondrej Kúkoľ, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
okukol@centrum.sk
 
 
Mgr. Gabriela Kutálková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
gabika.kutalkova@gmail.com
 
 
Mgr. Renata Lovásová Vychovávateľka
renata.lovasova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Ladislav Lupták Rozvrh
Majster
ladislav.luptak@sosbs.sk
 
 
Bc. Ľudmila Luptáková Rozvrh
Majsterka
ludlup@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Ľuptáková Vychovávateľka
dagmar.luptakova@sosbs.sk
 
 
Alena Mlynáriková Rozvrh
Majsterka
mlynalena@gmail.com
 
 
Bc. Jozef Moravík Rozvrh
Majster
moravik64@gmail.com
 
 
Ing. Marián Novák Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
mn12@zoznam.sk
 
 
Miroslav Osvald Rozvrh
Majster
molosport@gmail.com
 
 
Ing. Lenka Osvaldová Rozvrh
Učiteľka
molo@pobox.sk
 
 
Mgr. Andrej Palášthy Rozvrh
Učiteľ
andrej.palasthy@sosbs.sk
 
 
Mgr. Anna Possegga Vychovávateľka
anna.possegga@sosbs.sk
 
 
Ing. Marián Sámel Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
msamel@centrum.sk
 
 
Pavol Santoris Rozvrh
Majster
pavolsantoris@gmail.com
 
 
Bc. Peter Sloboda Rozvrh
Majster
peter.sloboda27@gmail.com
 
 
Ing. Zuzana Šniagerová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
zuzana.sniagerova@gmail.com
 
 
Štefan Štefanka Rozvrh
Majster
stefan.stefanka173@gmail.com
 
 
Henrieta Tomčíková Rozvrh
Majsterka
henrieta.tomcikova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Božena Vančová Vychovávateľka
bozka.javorska@sosbs.sk
 
 
Mgr. Ľubica Vančová Vychovávateľka
lubica.vancova@sosbs.sk
 
 
Ing. Katarína Vandáková Vychovávateľka
katarina.vandakova@sosbs.sk

© aScAgenda 2024.0.1457 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2024

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria