Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.AZ Triedny učiteľ Ing. Marta Kráľovičová
II.AZ Triedny učiteľ Ing. Božena Kminiaková
II.B Triedny učiteľ Ing. Marián Novák
II.C Triedny učiteľ Ing. Zuzana Šniagerová
II.D Triedny učiteľ Mgr. Ján Kaufman
II.N Triedny učiteľ Ing. Eva Gontková
III.A Triedny učiteľ Mgr. Sandra Kuhnová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Andrej Palášthy
III.C Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Kúkoľ, PhD.
III.Z Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kutálková
IV.AZ Triedny učiteľ Ing. Marián Sámel

© aScAgenda 2023.0.1366 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria