Navigácia

Zoznam tried

Názov
IV.AZ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Božena Bačíková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Božena Kminiaková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marián Novák
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Šniagerová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Kaufman
I.N Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Gontková
I.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marta Kráľovičová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Sandra Kuhnová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Palášthy
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ondrej Kúkoľ, PhD.
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Kaufman
II.N Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Renáta Krištoffová
II.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kutálková
III.AZ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marián Sámel
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Hulina
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Kucajová

© aScAgenda 2022.0.1349 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria