Navigácia

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Email školy: sekretar@sosbs.sk
Email na správcu obsahu: renata.kristoffova@sosbs.sk
Telefón: 0911066988
Adresa školy: Kolpašská 9,
969 56 Banská Štiavnica
Slovakia
Digitálny koordinátor: jan.hulina@sosbs.sk
IČO: 42317673
DIČ: 2024134453
Dôležité telefónne čísla: 0911240901 - PhDr. Viera Gregáňová - riaditeľka školy
0911066987, 045/6922130 - sekretariát
0911066991 - ekonomický úsek
0901911066 - vedúca ekonomického úseku
0911066988 - ZR pre teoretické vyučovanie
0911066992 - ZR pre praktické vyučovanie
0911344192 - hlavný majster OV
0911066998 - ZR pre Školský internát
0911066989 - vedúca Školskej jedálne
0911022698 - sekretariát školský internát
0911066997 - objednávky spoločenských akcií

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria