Navigácia

 • Záverečné skúšky

  Záverečné skúšky sa konali od 12. do 17. júna 2024 v učebných odboroch kaderník, murár, hostinský, mechanik - opravár, mechanizátor lesnej výroby  a stavebná výroba

 • Súťaž Prvej Pomoci

  Dňa 5.6.2024 sa za krásneho slnečného počasia uskutočnila súťaž v poskytovaní prvej pomoci na Atletickom štadióne v B.Štiavnici. Zúčastnila sa  aj naša škola s družstvom 6 študentov /3chlapci,3 dievčatá/. Súťažilo sa v 4 disciplínach, 3 praktické a 1 teoretická.Teoretickú časť sme zvládli na plný počet, avšak v praktickej časti sme urobili viac chýb a to nás stálo 2.miesto. Vo veľmi silnej konkurencii sme osadili konečné 3. miesto o 2 body za Katolíckou školou. Všetkým žiakom ,ktorí reprezentovali našu školu  veľmi pekne ďakujeme a samozrejme aj Slovenskému Červenému krížu v B.Štiavnici za skvelú akciu.

 • Majstrovstvá Európy 2024 v lesníckych zručnostiach žiakov v Rumunsku

   Súťažilo 26 družstiev chlapcov aj dievčat z rôznych európskych krajín. Slovensko reprezentovali študenti našej školy SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica. Vďaka za skvelé výkony – Filip Kovač,Matúš Kmeť, Matúš Fekiač, Samuel Jakubík, Franko Švantner. Po odbornej stránke sa im venovali majstri odborného výcviku Bc.Jozef Moravík a Bc. Peter Sloboda, administratíva Erasmus+ a tlmočenie Mgr. Zuzana Hermanová. Pedagógovia sa zapojili aj ako medzinárodní rozhodcovia. Takmer 100 študentov si meralo sily v disciplínach lesníckej teórie, prvej pomoci, presného aj kombinovaného rezu, výmeny reťaze na motorovej píle, v stínke a odvetvovaní. Na pódiu sme nestáli, ale vzácna je aj samotná účasť na ME. Minulý rok v Nórsku, tento rok v Rumunsku. Tešíme sa na ďalšie súťaže a s chuťou sa púšťame do tréningu. Kto sa pridá?

 • Rozlúčka s tretiakmi pri guláši

 • Plán práce na mesiac jún

 • Ukončený plavecký výcvik

  Dnes je posledný deň plaveckého kurzu jednej strednej školy.

  Ktorýsi deň sme s pedagógmi príjemne podebatili. Okrem iného nás zaujímalo, či im na „veľkáčsky“ plavecký nebol náš bazén malý. A popravde, nečakali sme, že dostaneme odpoveď, akú sme dostali Nešlo len o plavecký kurz ako taký.

  Realitou je, že nie každé dieťa, študent, či mladý dospelý, má možnosť navštíviť hotel, reštauráciu, wellness… A tak bolo zámerom pedagógov oboznámiť “decká” aj s týmto prostredím. Ukázať im, ako sa čo najlepšie zorientovať. Ako funguje wellness. Alebo ako sa správne saunovať.

  A do nás to vlialo opäť trocha pokory Pokory a vďačnosti, že existujú takýto pedagógovia. Pedagógovia, ktorí sú predovšetkým ľudia s veľkým Ľ.

  A účastníci kurzu? Úsmevy, hoci nesmelé, pozdravy, občas príjemné prianie, či otázka na poéziu v našej čitárni. Hotové mladé dámy a mladí muži Zahriali nás pri srdci tieto dni A sme nesmierne vďační, že môžeme aspoň malou kvapkou prispieť k správnym veciam.. Hotel Siglisberg

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

 • Modernizácia výučby na škole.

 • Prekvapenie

  Dnes sme dostali sponzorský dar od firmy BRAINCOM, s.r.o. Nová Baňa. Ďakujeme

 • Maturitná skúška

 • Pokračovanie Plaveckého výcviku triedy II.B,II.C

 • Plavecký výcvik druhých ročníkov

  V pondelok sme zahájili plavecký výcvik v krásnom prostredí hotela Siglisberg na Štiavnických Baniach. Cítime sa ako na super wellnes pobyte. V stredu sme mali prednášku s praktickými ukážkami prvej pomoci pri topení s pracovníkom Červeného kríža. Ďakujeme😊

 • Workshop o dobrovoľníctve

  Workshop o dobrovoľníctve

  Na našom internáte sa 22.5.2024 konal Workshop o dobrovoľníctve,  ktorý je súčasťou  projektu týždeň dobrovoľníctva (https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/) a organizujú ho stredoškolskí dobrovoľníci, ubytovaní v našom školskom internáte, v spolupráci s Úradom VÚC BB, Alianciou stredoškolákov a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.

  Pozvaní sú hostia z miestnej skupiny dobrovoľníkov z Banskej Štiavnice a Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

  Workshop trval cca 2 vyučovacie hodiny, začínal krátkou prezentáciou a pokračoval tvorivo-praktickými aktivitami žiakov.

 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025

 • Rozlúčka s maturantami

  a pár spomienkových foto zo stužkovej

 • Rekonštrukcia

  V dňoch od 7. mája do 17. mája 2024 sa uskutočnila rekonštrukcia povrchu spevnených plôch pred Školským internátom, ktorú financovala škola z vlastných zdrojov.  

 • GRUNTOVAČKA

  24.4.2024 - prednášky plné pútavých informácii na 12. ročníku krajskej Gruntovačky v „edukačnej verzii“.

 • Plán práce máj 2024

 • DREVORUBAČ JUNIOR 2024

  Dňa 18.4.-19.4.2024 sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Drevorubač Junior 2024 v Tvrdošíne.

  Súťažilo sa v disciplínach: rozborka zborka, kombinovaný rez, presný rez na podložke, stínka rastúceho stromu, odvetvovanie.

  V konkurencii 7 družstiev sme v kategórii družstiev skončili na vynikajúcom 2. mieste, v súťaži jednotlivcoch sme obsadili  -  4. miesto Matúš Kmeť, 1. miesto - Filip Kováč, ktorý získal titul: Celkový víťaz súťaže a hlavnú cenu motorovú pílu značky STIHL

  Ďakujeme za pomoc pri príprave na súťaž našim majstrom odborného výcviku a škole za možnosť zúčastniť sa, preveriť si tak svoje zručnosti a obstáť v medzinárodnej konkurencii.

                                                                                                                               Filip Kováč a Matúš Kmeť

 • Strelecké skúšky

  V pondelok 15.4 sme sa zúčastnili streleckej skúšky z predmetu poľovníctvo. Na začiatku sme boli poučení ako zaobchádzať bezpečne zo zbraňou aby nedošlo k úrazu . Prvá disciplína bola streľba malokalibrovou guľovnicou (malorážka) do medzinárodných terčov - líška alebo diviak. Každý žiak mal k dispozícii 7 rán a strieľalo sa na 50m. Druhou disciplínou bola streľba z brokovej kozlice na asfaltové holuby, kde mal každý 15 pokusov trafiť letiaceho holuba. Všetci zúčastnení sme skúšku úspešne zvládli. Lesu a lovu zdar!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9,
 • 0911066988

Fotogaléria