Navigácia

 • Športový deň zamestnancov školy a zdravotnícky kurz prvej pomoci

 • Záver školského roka

  Slávnostne sme ukončili školský rok 2021/2022 dňa 30. júna 2022. Veľmi nás potešili tohtoročné výchovno- vyučovacie výsledky a počet žiakov ocenených Pochvalou riaditeľkou školy. Vyučujúcim aj žiakom prajeme krásnu dovolenku a prázdniny.

  Želáme si, aby budúci školský rok dopadol ešte lepšie ako tento !                                       Vedenie školy

 • Záchranári na škole.

  V jednu príjemnú júnovú stredu sme si so žiakmi 2. B triedy odboru MLV vypočuli zaujímavú prednášku záchranára Jožka Malatinca na tému úrazy pri práci v lese. Vysvetlil žiakom aké nebezpečenstvá na nich v lese číhajú, aké typy úrazov sa pri lesnej práci stávajú, ako sa majú chrániť pred úrazmi a hlavne ako sa zachovať, ak sa s nejakým ohrozením zdravia a života stretnú.

 • Návšteva žiakov v lesnej škôlke.

      Dňa 22.6.2022 trieda 1.A navštívila Škôlkárske stredisko Drakšiar, ktoré je súčasťou OZ Semenoles. Privítala nás nádherná horehronská príroda obce Beňuš a veľmi milí, pohostinní zamestnanci tohto zariadenia. Žiaci si mohli v praxi overiť svoje teoretické poznatky, ktoré získali počas školského roka v predmete Technológia lesnej výroby.
      Všetkých nás zaujal výklad vedúceho škôlkárskeho strediska pána Mariána Citterberga. Pán Citterberg je lesník, ktorý svoju prácu vykonáva nielen rukami, ale aj srdcom, čo sme spozorovali už po niekoľkých jeho vetách o práci so sadeničkami lesných drevín.
      Lesnú škôlku sme opúšťali po hodnej chvíli debát o náročných časoch pre lesníkov - odborníkov, chutnom a osviežujúcom pohostení, spomienkach pána vedúceho na študentské časy v Banskej Štiavnici, a hlavne veľmi pozitívne naladení.
       Pánovi vedúcemu aj ostatným zamestnancom prajeme veľa síl a chuti do dnes tak veľmi dôležitej práce. Ďakujeme aj majstrovi odborného výcviku Bc. Petrovi Slobodovi za bezpečnú jazdu na exkurziu a späť domov.
                                                                                             Žiaci a triedna učiteľka 1.A

 • Erasmus+ 2022 Nórsko

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus+ 2022 Nórsko.

  A takto sa realizovali naši študenti odborov Operátor lesnej techniky a Mechanizátor lesnej výroby pri pobyte v Nórsku, v rámci projektu Erasmus+ 2022.

 • Slávnostné odovzdanie výučných listov.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné odovzdanie výučných listov..

  Dnes sme sa slávnostným odovzdaním výučných listov rozlúčili so žiakmi učebných odborov hostinský, kaderník/čka, mechanizátor lesnej výroby, mechanik opravár, murár a so študentami dvojročného odboru výroba konfekcie.Prajeme im do ďalších životných etáp veľa úspechov. 

 • Záverečné skúšky

  V dňoch od 15. až 17. júna 2022 úspešne vykonali záverečné skúšky žiaci týchto účebných odborov:

  3661 H murár

  2466 H 04 mechanik - opravár

  4575  H mechanizátor lesnej výroby

  6456 H kaderník

  6489 H hostinský

  3178 F výroba konfekcie

   

 • Ústna forma internej časti MS

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ústna forma internej časti MS.

 • 26. 5. 2022

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

 • Rozlúčka maturantov

  V piatok 20. mája 2022 bol pre našich maturantov významný deň. Rozlúčili sa so školou. Poďakovali svojim učiteľom, majstrom, vychovávateľom a odišli sa pripraviť na maturitnú skúšku.

  Rozlúčka bola veľmi pekná, dojímavá a dôstojná.

  Veríme, že si na svoju školu a svojich spolužiakov budete radi spomínať!

   

                                                                                                                                vedenie školy

 • Medzinárodná odborná stáž v Ostrave

  V rámci programu ERASMUS + sa naši žiaci z učebného odboru hostinský a odborní pedagogickí zamestnanci zúčastnili dvojtýždňovej výmennej stáže, zameranej na odborné vzdelávanie medzi  Strednou odbornou školou spoločného stravovania v Ostrave - Hrabůvke a našou školou. 

  Prvé májové týždne strávili " Ostraváci" u nás, kde sme im predstavili našu školu, vybavenie teoretického vyučovania a areál školy. Na praktickom vyučovaní v kuchyni sme varili so šéfkuchárom hotela Sitno a pripravovali jedlá regionálnej a slovenskej kuchyne. Chutili im pukanské párance a vianočné opekance, ktoré sme ich naučili pripravovať. V rámci hodín stolovania sme spolu s nimi tranšírovali kurence, filetovali pstruhov, flambovali palacinky, pripravovali kávu a miešali nealkoholické nápoje.  

  Počas stáže zároveň spoznávali pamiatky Banskej Štiavnice a okolia, vystúpili na vrch Sitno, okúpali sa v Kováčovej, prezreli si Hronsek.

  Naša stáž v Ostrave začala prehliadkou školy a varením v školskom Gastrocentre, ktoré zahŕňa cvičnú kuchyňu, učebňu stolovania, baristickú a barmanskú učebňu. Spolu s "Ostravákmi "sme pripravovali tradičné české jedlá, miešali šaláty, pripravovali kávu, učili sa čistiť ovocie, vymieňať obrusy pred zrakom hosťa a prestierať stoly k obedu. V Ostravskej škole sú žiaci vyšších ročníkov rozdelení do viacerých prevádzok v meste a okolí. Počas nášho pobytu sme mali možnosť spoznať a obdivovať niektoré z nich. Zaujala nás najmä Bernie's Grill & Wine Restaurant, reštaurácie Moravská chalupa, Kozlovna a francúzska palacinkáreň. 

  Najviac pre nás neznámych kuchynských technologických zariadení, sme mali možnosť vidieť a vyskúšať si v nemocničnej kuchyni na Fifejdoch, kde sme prvý krát pracovali s elektrickým naklepávačom mäsa, kutrom na mletie mäsa  alebo obrovským mobilným ponorným mixérom. Veľkým zážitkom bol pre všetkých aj veľkokapacitný výdaj a balenie jedál pre 600 pacientov nemocnice, kde všetky činnosti výdaja fungovali ako hodinový stroj, kde všetko do seba zapadá. Zaujímavá bola aj stáž v kuchyni sanatória v Klimkovicích, kde sme spoznávali prípravu rôznych diétnych jedál, ponúkaných kúpeľným hosťom. Príjemným bonusom pre nás  bola exkurzia  vo firme na výrobu pôvodom arménského dezertu Marlenka, kde sme mali možnosť ochutnávať viacero noviniek tejto firmy a tiež vidieť výrobu a celú prevádzku a spoznať aj ďalšie produkty arménskej výroby .

  Počas pobytu v Ostrave sme spoznávali aj mesto samotné, v  centre sme si z výhliadkovej veže radnice, z  výšky 73 m prezreli celú Ostravu, prešli sme historické centrum s divadlami, katedrálou a ďaľšími pamiatkami.  Mestská  časť Dolné Vítkovice je   príkladom toho ako sa dajú využiť a oživiť technické pamiatky, ktoré ročne navštívi vyše milióna ľudí. V priemyselnom areáli, kde sa kedysi vyrobilo denne 1200 t surového železa  sú vysoké pece a bývalé technické zariadenia   využité ako vzdelávacie, kultúrne a spoločenské centrá ako galéria Gong, Veľký a Malý Svet techniky, múzeá, kaviarne z ktorých  je  najzaujímavejšia   výhliadková kaviareň BOLT Tower ( pomenovaná po známom bežcovi) vytvorená v nadstavbe vysokej pece.

  Okrem získaných odborných vedomostí, zručnosti a spoznania nových miest nám spolupráca v rámci medzinárodnej stáže priniesla aj mnohé priateľstva medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami, ktoré snáď pretrvajú aj do budúcna.  

   

   

 • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

  V odkaze na študijný/učebný odbor nájdete výsledok o prijatí na štúdium  pod svojim vygenerovaným kódom

   

  Študijné odbory- štvorročné s maturitou 

  Manažment regionálneho cestovného ruchu.pdf  

  Obchod a podnikanie.pdf

  Operátor lesnej techniky.pdf    

  Učebné odbory- trojročné s výučným listom

  Hostinský.pdf    

  Kaderník.pdf      

  Mechanizátor lesnej výroby.pdf       

  Mechanik- opravár lesné stroje a zariadenia.pdf  

  Murár.pdf    

  Učebné odbory- dvojročné s Vysvedčením o záverečnej skúške

  Stavebná výroba.pdf 

  Výroba konfekcie.pdf

   

   

   

    

 • Veľký úspech našich operátorov lesnej techniky

  Žiakom našej školy sa v tomto jarnom období mimoriadne darilo v medzinárodných súťažiach.

  Drevorubač Junior tradičná súťaž sa konala v areáli Strednej lesníckej školy  v Křivokláte  v Českej republike už 16. krát. Je to medzinárodná súťaž žiakov lesníckych škôl v obratnosti pri práci s motorovou pílou. Zúčastnili sa jej  žiaci z dvanástich škôl z Českej republiky a z piatich zahraničných škôl - Slovenská republika , Slovinsko, Bulharsko, Rakúsko,  Poľsko.  Každé družstvo tvorili  dvaja  žiaci, ktorí súťažili v piatich disciplínach – 1 ťažba dreva, 2 rozborka – zborka reťaze motorovej píly, 3 kombinovaný rez, 4 rez na podložke, 5 odvetvovanie.

  Jeden z našich študentov Šimon Hanus  získal v tejto silnej a početnej konkurencii

   1.miesto v disciplíne „rez na podložke“.

  V súťaži družstiev sa spolu s Tomášom Maliniakom  umiestnili v prvej polovici zúčastnených družstiev a v súťaži jednotlivcov dokonca v prvej desiatke. Obidvaja chlapci sú žiaci tretieho ročníka študijného odboru operátor lesnej techniky.

   

  Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  

                                                                    vedenie školy 

 • 1. miesto na festivale FOURFEST v Rimavskej Sobote

  Na 13. ročníku Medzinárodných majstrovstiev Banskobystrického kraja v odborných zručnostiach žiakov stredných odborných škôl FOURFEST - Euroakademik Gastro 2022 získala žiačka tretieho ročníka učebného odboru kaderník Magdaléna Danková  spolu s modelom Martinom Dominikom prvé miesto v kategórií Pánsky módny účes. V konkurencií 12- tich súťažiacich  porotu zaujala účesom vytvoreným na tému - Jar - obdobie farieb, vôní a chutí, ktorý bol jednoduchý, pohodlný a  dobre udržateľný. Našu školu reprezentoval aj žiak Tomáš Hoza, ktorý vytvoril kreatívny  pánsky  účes a mal možnosť zmerať  si zručnosti s ostatnými súťažiacimi. 

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

   

                                                                                                           vedenie školy

 • Erasmus+ Semily

  V rámci programu Erasmus + zameraného na Trvale udržateľné stavebné materiály sa naši žiaci stavebného odboru pod vedením MOV Miroslava Osvalda zúčastnili dvojtýždňovej stáže v Českej republike v blízkosti mesta Semily. V priebehu stáže mali možnosť absolvovať exkurziu v menšej fabrike na výrobu izolačných dosiek v JUTE TURNOV a oboznámiť sa s ekomateriálom, ktorý patrí medzi trvalo udržateľné stavebné materiály. Izolačné dosky vyrobené z textilu, ovčej vlny, juty a plastu murári používali aj  pri zhotovovaní izolácie na  rodinnom dome, kde pracovali počas svojho pobytu. Naši žiaci sa museli popasovať so stavbou  lešenia, urobiť predprípravné práce,  montovali  drevené rošty na budovu, zakladali paropriepustnú fóliu a na záver začali  zakladať  drevený obklad z červeného smreka. Okrem získaných zručností a skúseností  každý účastník získal   aj Osobný certifikát  z prírodného staviteľstva. Odmenou pre všetkých bol aj dvojdňový výlet do hlavného mesta  Prahy s návštevou kultúrnych a historických pamiatok.

 • Prváci - kaderníci súťažili....

  Aj keď sú na našej škole len prvý rok, už teraz dokázali, že sa už čo to naučili a počas súťaže zručností 28. apríla 2022 vytvorili kreatívne účesy. Zadanie splnili všetky žiačky a na svojich modelkách vyčarovali spoločenské a kokteilové účesy. Najviac sa účesy vydarili: Veronike Vozárovej, Tatiane Bartošovej a Monike Maďarcovej, ktoré obsadili prvé tri miesta a získali malé darčeky. 

 • VIP varenie so šéfkucharom hotela Sitno

  Predstavte si, že sedíte v luxusnej reštaurácií na degustačnom menu a spoznávate nové rafinované chute, sprevádzané dokonalou štylizáciou jedla. Naši žiaci si v rámci odborného výcviku vďaka prezentácií varenia p. Ladislava Beláka z hotela Sitno vo Vyhniach, mohli vyskúšať ako vyzerá v praxi príprava jedla vo vysokej gastronomií. 

  Cuketová polievka so serrano šunkou a slaninkovou espumou a ako hlavné jedlo kuracie stehno, podávané na pšene so zeleninou a pažitkovým jogurtom - to bolo menu pána šéfkuchára na utorok 26. apríla v našej školskej kuchyni. Celé menu bolo pripravované spoločne so žiakmi našej a taktiež hosťujúcej Strednej školy spoločného stravovania v Ostrave - Hrabuvke.

  Okrem zaujímavého jedla sa pán šékuchár Belák s nami podelil aj o novinky prevzaté z ázijskej kuchyne, ako je napríklad grilovanie na špeciálnom uhlí priamo pred hosťom na malých a rýchlych griloch nazývaných hibachi a zároveň nám predstavil nové suroviny ako je rýchlorozpustná morská soľ Maldon, sušená šunka serrano a ďalšie. Žiakom odprezentoval taktiež špeciálny stolový inventár z keramiky a iných moderných odľahčených materiálov. Mali sme možnosť vidieť ako sa dajú efektívne využiť všetky suroviny do posledného zvyšku a ako kreatívne servírovať pripravené chody a ozdobiť ich sviežimi mikrobylinkami tak, aby vyhoveli aj najnáročnejšiemu hotelovému hosťovi. 

 • Shakespeare day

  V utorok 26.4. sme s triedami IV.AZ a II.Z navštívili divadelné predstavenie v anglickom jazyku Zamilovaný Shakespeare. Žiaci sa dozvedeli niečo z reálneho života tohto najznámejšieho anglického dramatika a zopakovali si dej o Rómeovi a Júlii doplnený komediálnymi prvkami a modifikovaným koncom. Pochvala patrí šikovným gymnazistom a ich pani učiteľke Angelike a tiež našim žiakom - za vzorné správanie a oceňujúci potlesk.

  Boli sme právom hrdí aj na naše talentované dve žiačky - ktoré anglickej kráľovnej Alžbete (a plnému hľadisku) zaspievali. Magdaléna Tököliová a Sarah Sýkorová - ste fantastické!

  Všetkým nám dobre padlo trošku kultúry. Veríme, že skvelým anglickým dialógom všetci rozumeli a sú motivovaní sa zlepšovať v angličtine . SeeU next time! S láskou vaše učiteľky,

  Zuzka a Sandra

 • Školské kolo súťaže zručností

  21. apríla 2022

  Žiaci tretieho ročníka učebného odboru kaderník  mali možnosť zmerať si svoje zručnosti a absolvovať "generálku" blížiacej sa praktickej záverečnej skúšky.  Na súťažnú kategóriu -  Spoločenský účes sa všetci zodpovedne pripravili a zhostili sa svojich úloh na výbornú. Rozhodnúť o víťazoch vôbec nebolo jednoduché, z kritérií rozhodovalo hlavne technické vypracovanie a celkový vzhľad spoločenského účesu. Odborná i laická porota sa zhodla na týchto prvých troch miestach:

  1. miesto: Magdaléna Danková

  2. miesto: Eva Andelová

  3. miesto: Tomáš Hoza

  Víťazom blahoželáme a tešíme sa, že účesy sa vydarili všetkým.

 • 39. Višňovcov memoriál

   39. ročník Višňovcov memoriál sa uskutočnil 7. apríla 2022 v areáli SALAMANDRA RESORT. Na súťaženie sme využili posledné stopy snehu a prežili sme krásny deň.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria