Navigácia

Projekt Erasmus+ - Odborná prax a jazyková zdatnosť . Projekty zahraničných praxí a výmenných pobytov našich študentov NP1 Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy Projekt pre "Zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry v SOŠ". SOŠSaL - Moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21.storočia.

Projekty realizované našou školou.

Projekt Erasmus+ - Odborná prax a jazyková zdatnosť .

Projekt Erasmus+ - je na našej škole organizovaný pod názvom Odborná prax a jazyková zdatnosť . Naši vybraní žiaci sa pri nej zúčastňujú zahraničných stáží vo firmách a tak si prehlbujú teoretické znalosti a praktické skúsenosti vo svete. 

Tohoto projektu sa zúčastńujeme od roku 2014 a preto sme mu venovali samostatnú sekciu tu: Erasmus+  

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria