Navigácia

Obchodné verejné súťaže

Ponuka neupotrebiteľného majetku:

V zmysle zásad hospodárenia s neupotrebiteľným majetkom BBSK oddiel V., článok 15 Vás žiadame  o zverejnenie nasledovného majetku na webových stránkach BBSK:

2x Kotol s výkonom 225KW, rok výroby 205, cena 34941,31€, zariadenie je  fyzicky aj morálne opotrebované nefunkčné a oprava je nerentabilná. 

Materiál je nefunkčný a neopraviteľný. Podrobnosti ponuky : Ponuka kotlov.pdf

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria