Navigácia

Obchodné verejné súťaže

Ponuka neupotrebiteľného majetku:

V zmysle zásad hospodárenia s neupotrebiteľným majetkom BBSK oddiel V., článok 15 Vás žiadame  o zverejnenie nasledovného majetku na webových stránkach BBSK:

1x Odsávacie zariadenie, ev.č.7030, rok výroby 1988, cena 4979,09€, zariadenie je  nefunkčné a neopraviteľné. 

 

Ponuka neupotrebiteľného majetku:

V zmysle zásad hospodárenia s neupotrebiteľným majetkom BBSK oddiel V., článok 15 Vás žiadame  o zverejnenie nasledovného majetku na webových stránkach BBSK:

1x Posilňovací stroj

1x Práčka  ELUX  EW6 w6F429BC

Materiál je nefunkčný a neopraviteľný. Podrobnosti pponuky :  Ponuka.pdf

 

Ponuka neupotrebiteľného majetku:

V zmysle zásad hospodárenia s neupotrebiteľným majetkom BBSK oddiel V., článok 15 Vás žiadame  o zverejnenie nasledovného majetku na webových stránkach BBSK:

1x Vyvíjač pary Praktika A5l B226/20 Teflon

1x Notebook HP ProBook 4330s

Materiál je nefunkčný a neopraviteľný. Podrobnosti pponuky : Ponuka materiálu

 

 

Ponuka neupotrebiteľného majetku:

V zmysle zásad hospodárenia s neupotrebiteľným majetkom BBSK oddiel V., článok 15 Vás žiadame  o zverejnenie nasledovného majetku na webových stránkach BBSK:

4x stolný počítač HP z roku 2009 - počítače sú nefunkčné a neopraviteľné.  Podrobnosti ponuky Ponuka_PC2.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria