Navigácia

Prijímacie konanie

Cvičné testy

Cvičný test z matematiky

Cvičný test zo Slovenského jazyka a literatúry

Cvičný test z biológie

Miesto konania prijímacej skúšky

SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica

Kritéria prijímania žiakov do 1. ročníkov 

Kritéria prijímania žiakov v školskom roku 2019-2020.pdf

 

Ak ste sa rozhodli pre našu školu

a ste žiakom základnej školy, prihlášku na našu školu dostanete od Vášho výchovného poradcu.

Ostatní uchádzači denného a večerného štúdia na našej škole si môžu vyplniť a zaslať túto Prihlášku.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria