Navigácia

Školský vzdelávací program

pre jednotlivé odbory štúdia

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

V prípade záujmu o konkrétny školský vzdelávací program kontaktujte sekretariát školy na mobile 0911066987.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria