Navigácia

Virtuálna prehliadka školy 3D vizualizácia školy. Video odborov služieb Video lesníckych odborov

Virtuálna prehliadka školy s 3D vizualizáciou

Virtuálna prehliadka školy

Š k o l a

   Kliknutím na obrázok sa otvorí mapa s umiestnením našej školy a v ľavom okne si môžete 
  otvoriť virtuálnu prehliadku miestností našej školy. Ak by ste sa chceli pozrieť na jednotlivé              miestnosti bez použitia mapy, stačí kliknúť na obrázok  vybranej miestnosti.

 

 

   Vstup do školy.   

       Kliknutím na tento obrázok sa môžete pozrieť na priestory ktorými sa môžete dostať do našej
  školy. Hneď pri vstupe do školy sa nachádza bufet, kde si žiaci krátia dobu prestávok a ak ste si zabudli  desiatu, môžete sa tu občerstviť denne dovážanými pochúťkami.

 

    Galéria. 

 Na najvrchnejšom poschodí našej školy sa nachádzajú priestory galérie, kde si môžete pozrieť umelecké diela nielen žiakov našej školy, ale aj rôznych umelcov, ktorí zapožičali svoje diela do našej galérie.

 

    ebňa účtovníctva.

   Táto učebňa je zameraná na výučbu Administratívy a korešpondencie, kde sa žiaci naučia          písať na PC desaťprstovou metódou a na prácu s firemnými písomnosťami.

   V učebni sa ďalej vyučuje Účtovníctvo a to ako jednoduché  tak aj podvojné v účtovnom                softvéri Alfa a Omega od firmy Kros s následnou výučbou práce so mzdovou dokumentáciou. 

     Ďalej sa v tejto učebni uskutočňuje výučba finančnej gramotnosti Viac ako peniaze, kde žiaci prostredníctvom PC využívajú online učebnicu zameranú na zvládnutie finančnej gramotnosti. Naučia sa pracovať s príjmami, poznajú problematiku sporenia, investovania, poistenia a úverov. V rámci hodín Hospodárskych výpočtov si žiaci upevňujú základné zručnosti pri výpočtoch z  ekonomického hľadiska.

 

Učebňa ekonómie.

    V tejto učebni študenti získavajú vedomosti z makro a mikriekonomiky, dozvedia sa problematiku menežmentupropagácie v reklame o obchodných podnikoch a ich činnosti.

Na predmete Cvičná firma študenti fiktívne zakladajú "svoju firmu", kde prepájajú získané teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami, tak potrebnými pre prax.

 

     Učebňa menežmentu regionálneho cestovného ruchu.

   V tejto učebni sa žiaci naučia, ako funguje cestovná kancelária, činnosti hotela a všetky služby,      poskytované účastníkom cestovného ruchu.

   Študenti spoznajú krásy regiónu, Slovenska a zaujímavé miesta sveta. Žiaci dostanú teoretické     vedomosti a získajú praktické zručnosti zo sprievodcovských a animačných služieb.

 

Učebňa informatiky.

   Na tomto mieste študenti získavajú základné znalosti o práci s PC. Oboznámia sa s rôznymi typmi počítačov a softvérov. Tu sa vyučujú všetky informatické predmety ako Informatika, Informatika v odbore a Informatika v podnikaní v súčinnosti s ostatnými predmetmi, v ktorých je možno využívať informačnú a komunikačnú techniku.

 

      Laboratórium a učebňa chémie.

      V učebni sa vyučuje prírodovedný predmet chémia a odborné predmety pre odbor kaderník a hostinský. Žiaci majú k dispozícii základné laboratórne pomôcky. V učebni sa realizujú demonštračné pokusy na vybrané témy. Súčasťou učebne je dataprojektor a napojenie na internet, pomocou ktorého si môžu žiaci pozrieť zaujímavé informácie a videá k preberaným témam. Periodická sústava prvkov poskytuje mnoho informácií o chemických prvkoch.

Vytvorili sme lepšie podmienky pre modernú výučbu chémie a tým i rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Vieme prepojiť teoretickú výučbu s názornou prezentáciou učiva v rámci praktických cvičení.

 

  Učebňa cudzích jazykov.

     Vďaka modernému vybaveniu učebne, vrátane interaktívnej tabule, sa môžeme venovať vyučovaniu angličtiny aj prostredníctvom videí a zvukových nahrávok. Moderné spôsoby, ktoré môžu zaujať súčasnú „digitálnu“ generáciu, priestranná slnečná trieda a ladiace prvky vytvárajú príjemné prostredie, kde sa žiaci môžu učiť nielen v laviciach, ale občas aj v menej formálnej atmosfére.

 

    Učebňa Lesníckych odborov.

  V učebniach lesníckych odborov – Operátor lesnej techniky,       Lesné hospodárstvo,  Mechanizátor lesnej výroby , Mechanik opravár  pre  lesné stroje a zariadenia sa žiaci oboznamujú s problematikou lesnej výroby, získavajú základné vedomosti o lesnom prostredí , pestovaní lesa s jednotlivými odbormi lesníckych činností – ako lesné semenárstvo a škôlkárstvo , obnova, výchova  a ochrana lesných porastov. Veľký dôraz je zameriavaný na prírode blízke obhospodarovanie lesa a dôsledné dodržiavanie programov starostlivosti o les. Neoddeliteľnou súčasťou je získavanie znalostí v oblasti ťažbovo – dopravných technológií a strojových zariadení. Žiaci sa oboznamujú tiež so základmi krajinárskych úprav.

  V odborných učebniach sa vyučujú predmety Pestovanie lesa, Lesná ťažba, Ochrana lesa a prírodného prostredia,  Hospodárska úprava lesov, Krajinárstvo , Odborná prax , Technológia lesnej výroby , Stroje a zariadenia.

    Súčasťou vyučovania je aj predmet Poľovníctvo s moderným komplexom streleckého simulátora Lasser Sniper pre skutočný strelecký a lovecký systém.

 

 

  Učebňa murárskych a stavebných odborov s Virtuálnou realitou.

   Odborná učebňa pre odbor murár a stavebníctvo patrí k najšpičkovejšie vybaveným učebniam na škole. Pre výuku používame ako jedna z mála škôl na Slovensku virtuálnu realitu.      Žiaci sa učia pracovať s 3D tlačiarňou a 3D perami. Učíme sa najmodernejším postupom prostredníctvom najnovších technológií využívaných v 21.storočí v stavebníctve.

 

  Dielne odborného výcviku lesníckych odborov.

    V priestoroch odborného výcviku lesníckych odborov sa nachádza plne vybavená dielňa pre opravy ťažkých lesných strojov. Tu sa žiaci reálne zúčastňujú a tak zvyšujú svoje zručnosti pri opravách a údržbe týchto mechanizmov.

    Vo vyšších  ročníkoch odboru Mechanik opravár lesných strojov a zariadení si žiaci overujú svoje znalosti a zvyšujú zručnosti priamo v praxi v Závode lesnej techniky Banská Bystrica.

 

  Priestory odborného výcviku odboru hostinský.

   Srdcom každej dobrej reštaurácie je kuchyňa. V tej našej  sa žiaci učia poznávať  suroviny a využívať najmodernejšie technológie na  prípravu teplých i studených pokrmov. Spoznávajú a využívajú základné receptúry jedál reštauračného stravovania aj tradičnej domácej kuchyne. Pripravujú rôzne druhy chutných jedál na obedové menu  aj na slávnostné hostiny.

 

Priestory odborného výcviku odboru čašník.

 Okrem odbornej učebne využívajú žiaci učebného odboru hostinský (kuchár- čašník) aj priestory jedálne, kde sa učia správne manipulovať s inventárom, podávať jedlá a nápoje jednoduchou a zložitou obsluhou. Pripravujú stoly na jednoduché stolovanie aj tabule na slávnostné stolovanie. Učia sa dokončovať  jedlá priamo pred hosťom – flambovať, tranšírovať, pripravovať miešané nápoje a rôzne druhy kávy.

  Jedáleň ponúka priestory na organizovanie rôznych rodinných a firemných osláv, stužkových slávností a plesov, kde žiaci môžu uplatniť vedomosti   zo spoločenskej komunikácie a správania. Pri spoločenských akciách  sa učia odbornej komunikácií s hosťom a tímovej práci.

 

  Priestory odborného výcviku odboru kaderník.

    V  priestoroch školského kaderníctva sa žiaci učebných odborov kaderník  a nadstavbového štúdia podnikanie v remeslách a službách učia základom kaderníckého povolania. Pracujú s kaderníckym náradím a zariadením, využívajú aj najmodernejšie  technológie na urýchlenie chemických procesov napr. klimazón. Vedia poradiť a správne ošetrovať rôzne druhy vlasov. Zhotovujú pánske a  dámske módne účesy upravené rôznymi strihmi, využívajú farbiace a melírovacie techniky. Pri práci využívajú  profesionálnu vlasovú kozmetiku – L´Oréal, Revlon.

Kaderníctvo slúži aj pre poskytovanie kaderníckych služieb širokej verejnosti.

 

Š k o l s k ý    i n t e r n á t

  Vstupné priestory školského internátu.

   Vo vstupnej hale do Školského internátu je možnosť si zahrať  stolný tenis a kalčeto,       je tu voľná WiFi, sledovanie TV, objednávanie stravy a na vrátnici sa vyzdvihujú           kľúče od izieb.

 

Ubytovacie priestory internátu.

Bunka školského internátu je moderne zariadená,   je rozdelená na dve dvojposteľové izby so spoločným sociálnym zariadením (zvlášť kúpelňa a WC). Každá izba má vlastný balkón, každý žiak má svoj písací stolík, skriňu, poličku.

 

  Priestory internátnej jedálne.

  Študenti ubytovaní v školskom internáte majú možnosť celodenného stravovania v        školskej jedálni, kde sú pripravované jedlá v súlade s najmodernejšími postupmi a          normami pre spoločné stravovanie.

 

Študovňa.

Študovňa školského internátu poskytuje priestor na samostatné štúdium, kreslenie na pracovných stoloch, prácu s počítačom, hru na klavír.

 

   Posilovňa.

  Jedna z dvoch moderne zariadených posilňovní je určená pre rôzne športové aktivity. V miestnosti sa     nachádzajú  športové prístroje a činky na precvičovanie rôznych svalových partií.     Posilňovňa je zariadená profesionálnymi posilňovacími strojmi, ktoré je možné nájsť   aj v domácich  a komerčných posilňovniach. V šk. roku 2020/2021 bude doplnená o   zrkadlovú stenu a televízor.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria