Navigácia

Autoškola

Naša autoškola

Stredná odborná škola služieb a lesníctva vlastní a prevádzkuje autoškolu, ktorá spĺňa všetky podmienky JISCD-digitálna autoškola. Študenti môžu počas štúdia na našej škole absolvovaním vodičského kurzu získať vodičské oprávnenie:

Skupina B – osobné autá do celkovej hmotnosti 3,5 t, ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie. Zároveň úspešný absolvent autoškoly získa vodičské oprávnenie na skupinu AM (malý motocykel) a B1 (štvorkolka).

            Cena kurzu :    200 €.

Skupina T – do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá, k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo. Túto skupinu vodického oprávnenia môže získať ten žiadateľ, ktorý dovŕšil vek najmenej 17 rokov.

Cena kurzu :   90 €.

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia. Výučba teórie obsahuje: predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy, teóriu konštrukcie a údržby vozidla. Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení a výcvik o údržbe vozidla.

Získané vedomosti si študenti na vodičskú skupiny B a T môžu overiť online testamina stránke https://www.testynavodicak.eu/ 

Technická základňa autoškoly je na požadovanej úrovni. Jazdu osobným autom si môžu študenti vyskúšať nielen v premávke, ale aj na trenažéroch, ktoré sú vybavené digitálnou technikou. Praktické jazdy sa uskutočňujú na automobile Renault - Clio a na traktore Zetor 3320 s prívesom. Náhradná výcviková plocha (autocvičisko) sa nachádza v areáli školy na Kolpašskej 9.

Uchádzači o vodičské oprávnenie sa môžu prihlásiť na tejto webovej stránke.

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica, Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica

Telefón: 0902 078 079

email: milo.ivanic@gmail.com               Pozrite si:  Video

               

                     

                                     

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria