Navigácia

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok.

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok.

ˇV zmysle čl.III, ods.1.2. metodického pokynu predsedu č.003/2011/MP BBSK sú zmluvy , faktúry a objednávky uverejňované v CENTRÁLNOM REGISTRI ZMLÚV BBSK, ktorý nájdete TU, po zadaní nášho IČO: 42317673. 

 

Ponuka neupotrebiteľného majetku.

SOŠSaL v Banskej Štiavnici, Kolpašská 9, Banská Štiavnica ponúka ku dňu 18.9.2018 zariadenia v pôsobnosti BBSK:

Avia skriňová EVČ BS 535 AB

Vozidlo je v súčasnej dobe z dôvodu zastaralosti vyradené z evidencie MV. Má opotrebované pneumatiky, poškodenú brzdovú sústavu, skorodovaný podvozok a skriňu. Nespĺňa požiadavky ISO zvýšenou produkciou škodlivých emisií.

Podrobnejšie info na mobilnom čísle : 0911240901

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria