Navigácia

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok.

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok.

     V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s výnimkou Národnej banky Slovenska.

     Od 31.3.2022 majú povinnosť zverejňovať zmluvy v crz aj tie povinné osoby, na ktoré sa doteraz vzťahovala výnimka podľa § 5a ods. 6 (napr. rozpočtové organizácie samosprávy, školy, obecné s.r.o. a pod.).

link:https://crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=42317673&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=62a2f7778798a

     V zmysle čl.III, ods.1.2. metodického pokynu predsedu č.003/2011/MP BBSK sú s platnosťou do 30.03.2022  zmluvy , faktúry a objednávky uverejňované v CENTRÁLNOM REGISTRI ZMLÚV BBSK, ktorý nájdete TU, po zadaní nášho IČO: 42317673. 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria