Navigácia

Stanovy Občianskeho združenia Správna rada OZ Činnosť OZ 2% z dane - tlačivá Ako darovať 2% z dane

OZ Rodičia a priatelia spojenej školy

2% z dane - tlačivá

Vážení rodičia, priaznivci občianskeho združenia, milí kolegovia,

zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % z vašich daní z príjmov našej neziskovej organizácii, akou je naše OZ Rodičia a priatelia spojenej školy pri SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici . Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Ako hospodár tohto občianskeho združenia chcem osloviť všetkých pravidelných, ale aj nádejných nových prispievateľov vo veci poukázania sumy do výšky 2 percent zaplatenej dane z príjmov fyzickej, resp. právnickej osoby za rok 2022.

    Celá činnosť OZ je financovaná z dobrovoľných príspevkov, ktorých výška sa už niekoľko rokov nemenila aj vzhľadom na ekonomickú situáciu. Okrem dobrovoľných príspevkov tvoria značnú časť príjmov príspevky z 2 percent zaplatenej dane. Vzhľadom na rastúce ceny  stúpajú aj náklady na prevádzku a chod OZ. Keďže sa výška dobrovoľných príspevkov nemenila a chceli by sme minimálne zachovať štandard a rozsah činnosti OZ, apelujeme na Vás, vážení prispievatelia, a aj touto cestou Vás prosíme, aby ste venovali svoje 2 percentá zaplatenej dane nášmu OZ, čím prispievate aj na svoje deti.

     Ak sa rozhodnete venovať 2 percentá zaplatenej dane napr. nášmu OZ, Vás to nebude stáť nič, ak nepočítame vyplnenie dvoch tlačív a Vašim deťom a škole tým pomôžete. Ak  nevenujete Vaše 2 percentá nikomu, prepadnú v prospech štátu a stáva sa, že sa možno aj z Vašich peňazí financujú veci, s ktorými práve Vy nesúhlasíte. Venovaním 2 percent zaplatenej dane máte jedinečnú možnosť usmerniť tok Vašich daní a rozhodnúť, kam pôjdu.

     Zo získaných prostriedkov z uvedených zdrojov sa financujú vstupenky na rôzne podujatia, exkurzie, pobyty, odmeny pre žiakov, vybavenie na krúžkovú a vzdelávaciu činnosť, čím sa snažíme skvalitniť, zatraktívniť a spestriť výchovno-vyučovací proces na našej škole.

      Podrobný prehľad činnosti OZ a plány použitia financií máte možnosť nájsť na internetovej stránke školy, kde sú zverejnené o. i. aj zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia OZ a správnej rady OZ, ako aj stanovy OZ.

Tu nájdete editovateľné tlačivá pre darovanie 2% zo zaplatenej dane:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov

Všetkým stálym a novým prispievateľom sa chcem v mene OZ poďakovať za príspevky v školskom roku 2021/2022 a verím, že nám zachováte svoju priazeň aj v školskom roku 2022/2023 a naše rady sa ešte rozrastú, za čo Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

S úctou a pozdravom

Mgr. Ondrej Kúkoľ, PhD.

hospodár OZ Rodičia a priatelia Spojenej školy

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9,
  • 0911066988

Fotogaléria