Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Viera Gregáňová Rozvrh
Riaditeľka
viera.greganova@sosbs.sk
 
 
Ing. Viera Hlinková Rozvrh
Zástupkyňa
viera.hlinkova@sosbs.sk
 
 
MVDr. Mária Hocková Rozvrh
Zástupkyňa
maria.hockova@sosbs.sk
 
 
Mgr. Ladislav Lupták Rozvrh
Zástupca
Vedie krúžok: Mladý pilčík
ladislav.luptak@sosbs.sk
 
 
Mgr. Milena Sentineková Zástupkyňa
Vedie krúžok: Školská knižnica
 
 
Ing. František Šimon Rozvrh
Zástupca
 
 
Ing. Soňa Allouache Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
Vedie krúžok: Ekonóm
sona.allouache@sosbs.sk
 
 
Mgr. Božena Bačíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.Z
Vedie krúžok: Divadelný + Moja reč
 
 
Mgr. Karin Bukovenová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AZ
Vedie krúžok: Trubačský krúžok
 
 
Mgr. Iveta Fendeková Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Kadernícky
 
 
Ing. Eva Gontková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
Vedie krúžok: OMEGA
 
 
Marek Greguss Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Včelársky
 
 
Jozef Halaj Rozvrh
Majster
 
 
Igor Hamaliar Vychovávateľ
Vedie krúžok: Posilňovací ŠI
 
 
Mgr. Janka Heilerová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Retro hudba z gramofónu ŠI
 
 
Mgr. Dušan Horváth Vychovávateľ
Vedie krúžok: Strelecký krúžok
Vedie krúžok: Volejbalový
 
 
Juraj Hričovec Vychovávateľ
Vedie krúžok: Stolnotenisový
Vedie krúžok: Športové hry 2 ŠI
 
 
Michal Hrnčiar Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Ján Hulina Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
Vedie krúžok: Internetový
jan.hulina@sosbs.sk
 
 
Bc. Milan Ivanič Majster
 
 
Mgr. Alžbeta Ivanová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Bedmintonový
 
 
Klaudia Ivašková Učiteľka
 
 
Mgr. Božena Javorská Vychovávateľka
Vedie krúžok: Športové hry 1 ŠI
 
 
Mgr. Dušan Kabina Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Literárny
 
 
Mgr. Ján Kaufman Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
 
 
Mgr. Katarína Kováčová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Ľudové tance ŠI
 
 
Ing. Marta Kráľovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Mladý účtovník
marta.kralovicova@sosbs.sk
 
 
Ing. Renáta Krištoffová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Spoznaj svet
 
 
Mgr. Adriana Kucajová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr. Sandra Kuhnova Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Chill out
 
 
Mgr. Ondrej Kúkoľ, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ján Kvak Učiteľ
Vedie krúžok: Športové hry 1
 
 
RNDr. Nadežda Kvaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Renata Lovásová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa ŠI
 
 
Bc. Ľudmila Luptáková Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Daniela Michalská Vychovávateľka
Vedie krúžok: Mladý stylista ŠI
 
 
Alena Mlynáriková Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Gastronomický
 
 
Mgr. Anna Molleková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Športové hry 2
 
 
PhDr. Oľga Moravčíková Učiteľka
 
 
Bc. Jozef Moravík Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Anna Nemcová Rozvrh
Majsterka
 
 
Ing. Marián Novák Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AZ
Vedie krúžok: Cyklistický, lyžovanie
 
 
Róbert Ondruška Rozvrh
Majster
 
 
Miroslav Osvald Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Modelársky
 
 
Mgr. Andrej Palášthy Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Floorbalový Krúžok
Vedie krúžok: Futsal
 
 
Ing. Petra Palášthyová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Dušan Palovič Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Anna Possegga Vychovávateľka
Vedie krúžok: Konverzácia v nemeckom jazyku
 
 
Ing. Marián Sámel Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
Vedie krúžok: Priatelia lesa
 
 
Pavol Santoris Rozvrh
Majster
 
 
Peter Sloboda Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Petra Slobodová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AZ
Vedie krúžok: Prírodovedný
 
 
Mgr. Matej Solivarský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Zuzana Šniagerová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Zumba
 
 
Štefan Štefanka Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Viera Točeková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Krúžok varenia 1 ŠI
 
 
Ing. Ľubomír Tyčiak Rozvrh
Triedny učiteľ: I.DNŠ
Vedie krúžok: Krajinkársky
 
 
Ing. Katarína Vandáková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
 
 
Bibiana Zajacová Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Mladý módny tvorca

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria