Navigácia

 • Lyžiarsky výcvik žiakov 1. ročníka

  Do galérie Lyžiarsky výcvik žiakov 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Venujte nám 2% vašich daní

  Vaše  2 %

    

  Vážení rodičia a priatelia našej školy

  Blíži sa obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je obdobím, v ktorom sa môžete slobodne rozhodnúť a poukázať 2% z dane pre naše občianske združenie. Vďaka Vašej veľkorysosti sme v minulých rokoch prostredníctvom dvoch percent z dane z príjmu získali vzácne finančné prostriedky, vďaka ktorým sme mohli realizovať zaujímavé aktivity v prospech našich žiakov. Preto si Vás aj v tomto roku dovoľujeme požiadať o podporu touto formou. Prostriedky od Vás použijeme na zatraktívnenie vyučovania a organizovanie zaujímavých podujatí školy.

  Údaje o prijímateľovi dane:

  Obchodné meno :          Rodičia a priatelia Spojenej školy

  Sídlo:                              Kolpašská 9,   969 56 Banská Štiavnica

  Právna forma:               Občianske združenie

  Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO/SID):        37896547

  Kontakt: Mgr. Anna  Molleková, hospodárka OZ

  Bližšie informácie majú aj naši žiaci – vaše deti.


  Ako poukázať 2% z dane?

  1. Ak ste zamestnaný:

  Požiadajte do 15. februára 2018 zamestnávateľa o vykonanie „Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov“ a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“. Keď dostanete „Potvrdenie o zaplatení dane“, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov a tieto dva formuláre po vašom dieťati pošlete do školy alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2018.

  1. Ak ste živnostník a podávate si  daňové priznanie sami:

  Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť - venované 2% z dane - s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, podľa §50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca 2018 a uhraďte daň.


  Daňovník má podľa § 50 zákona o dani z príjmov právo poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe, pričom táto suma nie je nižšia ako: 

  3,32 €, ak daňovníkom je fyzická osoba
  8,30 pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba.


  2 tlacivo.pdf 


 • Opravný termín maturitnej skúšky

  Oznamujeme žiakom, ktorí sú prihlásení na opravný termín MS, že OTMS je v utorok 27.2.2018 od 7.30 hod.

                                                                                                                                    Vedenie školy

 • Vianočný Krakow

  Do galérie Vianočný Krakow boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí 2017

  Deň otvorených dverí sme organizovali pre žiakov ZŠ a ich rodičov dňa 5. decembra 2017. Predstavili sme žiakom a ich všetky profesie, ktoré môžeme ponúknuť na našej škole budúcim študentom. Veríme, že ich ponuka našich odborov oslovila a že sa v septembri 2018 s mnohými stretneme na našej škole. 

   

  Do galérie Deň otvorených dverí 2017 boli pridané fotografie.

 • Slovensko bez drog

  V piatok 1. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnila prednáška o drogách a mladých ľuďoch. Prednášajúci Mgr. Milan Vrábeľ veľmi sugestívne hovoril s našimi prvákmi o účinkoch drog na človeka. Prekvapili nás vedomosti našich žiakov, ktoré majú o názvoch a účinkoch drog. Veríme, že nájdu tú silu, aby drogu v akejkoľvek forme vedeli odmietnuť. Od správneho postoja ku drogám závisí spokojná budúcnosť každého človeka. Ako povedal pán Vrábeľ, droga problémy nerieši, droga problémy spôsobuje.

 • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 22. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 2A a 2D. Súťaž bola rozdelená písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa skladala z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. Ústnu časť tvoril opis obrázku a rozhovor na vybratú tému. Žiaci sa s náročnými úlohami popasovali a po namáhavom dopoludní si odniesli aj sladké odmeny a diplomy. Účastníkom olympiády ďakujeme a víťazom blahoželáme.

  Poradie v jednotlivých kategóriách:

  Kategória 2A (prvý a druhý ročník gymnázií a obchodných akadémií)  1. Lukáš Hudec, trieda II.AZ

                                                                                                                  2. Mária Šemodová, trieda I.Z

                                                                                                                   3. Slavomír Dlubač, trieda I.Z

   

  Kategória 2D (stredné odborné školy a učebné odbory)                   1. Martin Bencko, trieda I.A

                                                                                                            2. Rastislav Demjan, trieda III.A

                                                                                                             3. Dominika Marková II.DN                 

                                                                         Za porotu Mgr. Ondrej Kúkoľ, PhD.

  Dňa 23. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách: 2A, 2B, a 2D. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí, písomnej a ústnej. Písomná časť sa skladala z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. Ústnu časť tvoril opis obrázku a voľný rozhovor. Po prekonaní náročných úloh boli žiaci odmenený sladkou odmenou a diplomom. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola.

  Poradie v jednotlivých kategóriách:

   

  Kategória 2A (prvý a druhý ročník gymnázií a obchodných akadémií)

  1. Vanesa Somsiová I.Z

  2. Lukáš Hudec II.AZ

  3. Alexandra Fuxhofferová I.Z

   

  Kategória 2B (tretí a štvrtý ročník gymnázií a obchodných akadémií)

  1. Miroslava Kubíková III.Z

  2. Diana Peničková IV.AZ

  3. Paula Šemodová 3.Z

   

  Kategória 2D (stredné odborné školy a učebné odbory)

  1. Richard Suľovec III.B 

  2. Patrik Klein III.A

  3. Stanislav Neuschl I.C

  Účastníkom olympiády ďakujeme za predvedené výkony, víťazom gratulujeme a držíme palce v obvodnom kole.

   

  Za porotu Mgr. Ján Kaufman

 • Stredoškolák 2017

 • STREDOŠKOLÁK

  Burza stredných škôl - Stredoškolák v Žiari nad Hronom - 21.novembra 2017

 • Skanzen- múzeum v prírode Banská Štiavnica

  Do galérie Skanzen- múzeum v prírode Banská Štiavnica boli pridané fotografie.

  Prváci študijných odborov 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu a 6352 M obchod a podnikanie absolvovali odbornú exkuziu v Slovenskom banskom múzeu v prírode- v skanzene. 

 • Tvorivá dielňa v Galérii J.Kollára

  Do galérie Tvorivá dielňa v Galérii J.Kollára boli pridané fotografie.

  Žiaci študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu navštívili tvorivú dielňu v Galérii J. Kollára v Banskej Štiavnici. Sami tvorili výtvarné diela podľa predlohy a máte možnosť vidieť, že ich táto forma vyučovania veľmi bavila. Vytvorili si nádherné obrázky, ktoré ozdobia steny ich triedy.

 • Odborná prax žiakov v Nemecku

  Do galérie Odborná prax žiakov v Nemecku boli pridané fotografie.

 • Ďakovný list našim učiteľom a žiakom

   

   

  Potešilo nás poďakovanie pre učiteľov a žiakov z našej školy, ktorí svojou účasťou v salamandrovom sprievode prispeli ku dôstojnému priebehu osláv Salamandrových dní 2017. Veľké ďakujem im patrí aj od vedenia školy.

                                                                                                                                                                           Vedenie školy

   

 • Vo štvrtok 19.októbra 2017 sme navštívili Slovenské komorné divadlo v Martine. V štúdiu tohoto divadla hrali drámu autora Friedricha Schillera- Úklady a láska. V tejto dráme naráža ľudská a politická naivita na pragmatickú skutočnosť. Hra zobrazuje tragické vytriezvenie z idealizmu, politickú dezilúziu, s ktorou dnes bojuje časť našej spoločnosti. V réžii šéfa martinského umeleckého súboru Lukáša Brutovského sa v hre znovuobjavuje buričský, protestný potenciál, ktorý je vlastný viacerým dielam Friedricha Schillera.

  Naše obavy, že to bude pre žiakov ťažko pochopiteľná téma, boli neopodstatnené. Pozerali, počúvali, rozmýšľali....a miestami ani nedýchali. V závere ocenili vynikajúce herecké výkony mohutným potleskom a "standing ovation".

  Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok!

  Do galérie Úklady a láska boli pridané fotografie.

 • 23. 10. 2017

  Súťaž zručností v učebnom odbore kaderník  preverila všetky žiačky tretieho ročníka. Žiačky súťažili v kategórií " SPOLOČENSKÝ  ÚČES a po príprave modelky ( líčenie, úprava vlasov)  na samotnú prípravu zložitých účesov mali  70 minút.

  Najlepšie sa pripravili a využili svoje schopnosti a zručnosti tieto žiačky:

                 1. miesto  - Vanesa Ivaničová

                 2. miesto -  Michaela Bahledová

                 3. miesto - Andrea Krošková      

  Gratulujeme!

  Do galérie Kadernícka súťaž zručností 2017 boli pridané fotografie.

 • Straty a nálezy

  Ak si si zabudol/a sivú mikinu na 4. poschodí nájdeš ju u Ing. Hinkovej na 2. poschodí č. 219.

 • 19. 10. 2017

  Do galérie Odborná prax Nórsko 2017 boli pridané fotografie.

 • Školská koordinátorka Zdravej výživy pani Mgr. Adriana Kucajová pripravila dňa 12.10.2017 so žiakmi II.C triedy-odbor hostinský-ochutnávku výborných zdravých jedál. Záujem bol veľký nielen zo strany žiakov, ale aj zo strany učiteľov a zamestnancov školy.

  Ďakujeme a vyskúšame aj doma.

  Zdravá výživa boli pridané fotografie.

 • Cestujeme na odbornú prax do Nórska

  Dňa 13. októbra 2017 odišli naši žiaci na odbornú prax do Nórska. Prajeme im príjemný pobyt. 

  Vedenie školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
 • 0911066988

Fotogaléria