Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Basketbalový krúžok
Bedmintonový
Cyklistický, lyžovanie
Divadelný + Moja reč
Ekonóm
Floorbalový Krúžok
Futsal
Gastronomický
Chill out
Internetový
Kadernícky
Konverzácia v nemeckom jazyku
Krajinkársky
Krúžok varenia 1 ŠI
Literárny
Ľudové tance ŠI
Mladý módny tvorca
Mladý pilčík
Mladý stylista ŠI
Mladý účtovník
Modelársky
OMEGA
Posilňovací ŠI
Priatelia lesa
Prírodovedný
Retro hudba z gramofónu ŠI
Spoznaj svet
Stolnotenisový
Strelecký krúžok
Školská knižnica
Športové hry 1
Športové hry 1 ŠI
Športové hry 2
Športové hry 2 ŠI
Trubačský krúžok
Tvorivá dielňa ŠI
Včelársky
Volejbalový
Zumba

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb a lesníctva
    Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
  • 0911066988

Fotogaléria